Eretica MADAME GUYON și misticismul fără rațiune

RECRITIX

Jeanne-Marie Bouvier de la Motte-Guyon, 18.04.1648 – 09.06.1717, născută în Franța, promotoarea Chietismului (Quietism, eng.), chiar dacă nu s-a declarat ea însăși o chietistă. A avut legături și cu alt mistic, François de Salignac de la Mothe-FÉNELON, cel mai faimos dintre adepții ei, despre care vom trata altă dată, n.n.

Într-o eră a emoționalismului, maniei experiențiale, senzaționalismului și creștinismului lipsit de rațiune, este ușor de înțeles de ce scrierile unui mistic mort de aproape 300 de ani se bucură de o relansare a audienței. [09.06.2017, 300 de ani post-mortem, n.n.]

Puse în termeni contemporani, învățăturile lui Madame Guyon, o mistică romano-catolică care a trăit în secolele XVI si XVIII, sunt un fel de amalgam al învățăturilor lui Shirley MacLaine, Rebecca Brown, Joyce Meyer și Sister Angelica. Cu toate acestea, unii văd viața și învățăturile ei ca un exemplu de urmat pentru creștini.

Moody Press pare că face parte din acel grup

Vezi articol original 1.422 de cuvinte mai mult

Anunțuri

Șapte (7) semne sigure ale unui învățător fals

RECRITIX

falsosmaestrosDoar o schițare a ideilor din articolul/vlog scris de Tim Challies, 4 Decembrie 2017
[multe referințe biblice sînt inserate de noi drept completare; accentuările din texte ne aparțin]. Sursa imagine.

Chiar dacă societatea s-a modificat în timp, metodologia adoptată de învățătorii falși a rămas în principiu aceeași.

1. Se fac plăcuți oamenilor. Deci oamenii le vor agrea prezența și prelegerile. Apostolii nu căutau acest lucru, deoarece slujeau unui singur Stăpîn.

Galateni 1.10 [GBV2001]
„Caut eu acum să-i mulţumesc pe oameni, sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? [Unele ms. ad. „Pentru că“] Dacă aş mai plăcea oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos.”

1 Tesaloniceni 2.5,6 [GBV2001]
„Pentru că nu am fost niciodată cu vorbire linguşitoare, după cum ştiţi, nici cu lăcomie ascunsă, Dumnezeu este martor;

nici n-am căutat glorie de la oameni, nici de la voi, nici de la alţii, deşi am fi putut să fim cu greutate, ca…

Vezi articol original 805 cuvinte mai mult

Ecumenism.

ECUMENISM

Ezra 4.1-5.

v.1 – vrășmașii Domnului

v.1 – fii robiei

v.1 – zideau Templul

v.1 – Templu era pentru Dumnezeu

v.2 – vrășmașii contactează conducătorul și capii semințiilor

v.2 – vrășmașii le propun să zidească împreună

v.2 – motive invocate:- chemăm acelaș Dumnezeu

– Îi aducem jertfe

v.3 – răspunsul fiilor robiei: Nu! Zidim singuri.

 

 1. Fii robiei zideau un templu pentru Dumnezeu:
 • În anul 537 î.e.n., ei vin din robie
 • În anul al doilea în luna a doua pun temelia Templului (anul 535-Ezra 3.8-10)
 • În anul 516 î.e.n. termină Templul de zidit, în luna a 12-a, ziua a 3-a (Ezra 6.15)
 • 19 ani lucrează la Templu
 • Ei făceau lucrarea poruncită de Dumnezeu.

 

 1. Vrășmașii Domnului: 2Împ. 17.24, 29-34.
 • Nu erau evrei, nu erau urmașii lui Avraam,Isaac și Iacov.
 • Erau idolatrii: babilonienii aveau de idol pe Sucot Benot; cei din Cut pe Nergal; cei din Hamat pe Așima; cei din Ava pe Nibhaz și Tartac; cei din Sefarvaim ardeau copiii în foc idolilor: Adramelec și Anamelec.
 • Totodată se închinau și lui YAHWEH: și-au luat oameni din popor la fel ca Ieroboam (1Împ. 12.31). Acești preoți ai lor nu erau leviți.
 • Ei doar foloseau numele lui YAHWEH dar, aveau: dumnezei diferiți; mijlocitori diferiți; învățături și tradiții amestecate.
 • Ei urau Dumnezeul adevărat și lucrarea Domnului: au muiat inima poporului-v.4; l-au înfricoșat; au mituit pe sfetnici. Rezultatul: pe tot timpul domniei lui Cirus până la Darius, lucrarea a fost suspendată.
 • Ei s-au împotrivit sistematic sub domnia lui Asuerus și Artaxerxes – cap.4.23-24.

 

 1. Strategia diavolului de a compromite lucrarea:
 • Vrășmașii contactează conducătorul și căpeteniile poporului (lovește la vârf)
 • Nu vine să îi persecute ci să colaboreze
 • Nu vine să le impună cu forța dumnezeii lor
 • Nu le impun cu forța nici preoții lor
 • nici sistemul lor fals de închinare
 • vrășmașii au vrut: ,,Unitate în Diversitate!” Să fim uniți dar să credem fiecare ce vrem.
 • Era o noutate, ce le propuneau ei? Nu! Israelul, avusese asta de la domnia lui Ieroboam la cea a lui Osea, ultimul împărat al celor 10 seminții.

Mai cunoașteți voi pe cineva astăzi care cere lucrul acesta și acționează întocmai? ECUMENISMUL!!! El acționează la fel ca și vrășmașii Domnului din textul cărții Ezra.

 • În ecumenism catolicii au dumnezeul lor, ortodocșii pe al lor, protestanții și neoprotestanții pe al lor. Toți au doctrine diferite între ei, rânduieli cât și botezuri diferite.

 

Ei folosesc numele lui Dumnezeu în închinare, se roagă la Isus.

 • Au mijlocitori diferiți între om și Dumnezeu: pe Maria, îngeri, papi, sfinți, nu au doar pe Isus Cristos.
 • Au slujitori diferiți: popi, țârcovnici, mitropoliți, patriarhi, reverenți, cardinali, papi, slujbe despre care Scriptura nu pomenește.
 • Au învățături diferite: unii socotesc tradiția mai presus decât Biblia, alții țin ritualuri și sărbători pur păgâne, alții promovează învățături iudaice, etc.. .
 • Mulți dintre slujitorii lor sunt idolatrii, nemântuiți, puși în slujbă de oameni, nefiind chemați de Dumnezeu.

 

Unii dintre ei la fel ca vrășmașii Domnului din cartea Ezra, urăsc pe YAHWEH si lucrarea Sa:

 • De-a lungul secolelor unii dintre care azi cer: ,,Unitate în Diversitate”, au persecutat și ars pe rug pe frații Domnului. Catolicii, ortodocșii și protestanții au făcut aceasta în mod sistematic! Nu au făcut-o doar cu Adunarea lui Cristos, ci și cu evreii și musulmanii.
 • Vrășmașii Domnului s-au folosit de puterea politică în Ezra ca să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Acelaș lucru se petrece și azi: religia falsă manipulează puterea politică. Sunt monente când religia falsă domină puterea seculară și sunt momente când puterea seculară subjugă religia falsă. Această luptă de a domina, se va purta până la sfârșitul Necazului celui Mare când ,,Curva care călărește pe neamuri” va fi arsă cu foc de Anticrist – Apocalipsa 17.15-17.
 • Partea religioasă, posibil biserica de azi ce se vrea unită în diversitate,  va face din nou lucrurile pe care le-a făcut în trecut: va da un decret ca acela care nu va accepta semnul 666 și nu se va închina Antiscristului să i se taie capul – Apocalipsa 13.11-18.

 

Vrășmașii Domnului din Ezra au mituit pe sfetnicii lui Israel și sub influența lor lucrarea Domnului a fost compromisă.  Și astăzi mulți lideri care cunosc pe Domnul, se leapădă de Adevăr trădându-și Stăpânul, pentru funcții și onoare lumească prinzându-se în marea horă ecumenică.

 • Vrășmașul a lovit în căpeteniile religioase, acestea aderând la ecumenism la nivel național, european și mondial, cooptându-i în marele Consiliu Mondial al Bisericilor.

 

 1. Ce se întâmpla dacă evreii acceptau zidirea Templului cu vrășmasii săi:
 • Străinii ar fi avut drept de folosință asupra Templului lui Dumnezeu
 • Ar fi avut slujitori alături de leviți și marele preot
 • Religia falsă, închinarea falsă și dumnezeii falși ar fi fost pe picior de egalitate cu Templul Dumnezeului lui Israel
 • Templele samaritene ar fi fost egale Templului din Sion – cum ar fi decurs discuția cu samariteanca din Ioan 4?
 • Religia falsă și slujitorii ei ar fi fost finanțați din zeciuielile Templului – vezi Neemia 13.4-8.
 • Poporul evreu ar fi plecat din start cu o religie compromisă
 • Dumnezeul lui Israel nu se mai putea identifica cu religia poporului Său cu ai cărui părinți făcuse legământ

 

Ca aplicație a acestui principiu în zilele noastre: colaborarea ,,Unitate în Diversitate”, are rezultate devastatoare! Evreii au întâmpinat probleme că nu au vrut să colaboreze . Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi colaborat. Cât de mult și-ar fi complicat situația . Gânduți-vă astăzi la cei ce colaborează cât de mult complică lucrurile. Acceptând colaboarea ei  dovedesc următoarele:

 • acceptând colaboarea dovedesc că toate doctrinele și practicile vrășmașilor lui Dumnezeu, sunt biblice
 • consideră slujitorii lor ca fiind slujitorii ordinați ai Domnului Dumnezeu
 • consideră bisericile lor ca fiind Mireasă a lui Cristos
 • consideră bisericile lor ca fiind soră și egale cu bisericile false
 • botezuriile lor și cina care sunt mântuitoare pentru unii dintre ei, trebuie privite ca fiind scripturale ( trebuie amintite de fapt toate cele 7 taine, așa ca să nu fim acuzați că luăm fără context)
 • idolatria trebuie acceptată ca pe o alternativă a închinării la Dumnezeu
 • toți membrii lor și buni și răi trebuie priviți ca pe frați în Cristos!
 • dovedesc că sunt călăuziți de acelaș duh.

 

Concluzie:

Au procedat corect evreii, când au respins oferta de colaborare pentru zidirea Templului lui Dumnezeu? Dacă da, atunci de ce se acceptă ,, Unitatea în Diversitate ” a ecumenismului ca fiind voia lui Cristos?

Biserica emergenta.

BISERICA EMERGENTĂ.

O nouă reformă în creștinism sau apostazie?
ARAD
2016.
Cuprins
Introducere………………………………………………………………………………………………………………..3
1. Ce este Biserica Emergentă, cum a apărut și care e trăsătura ei fundamentală……….7
1.1. Definirea bisericilor emergente………………………………………………………………………….9
1.2. Geneza Bisericii Emergente…………………………………………………………………………….14
1.2.1 Rețeua pentru formare de lideri (Leadership Network)……………………………..15
1.2.2 Peter Drucker, mintea ce a inspirat crearea Bisericii Emergente…………………17
1.2.3 Mișcarea de creștere a bisericii și relația sa cu Biserica Emergentă…………….22
1.3 Postmodernismul, blazonul Bisericii Emergente………………………………………………..26
1.3.1 Este adevărul absolut?………………………………………………………………………..26
1.3.2 Contestarea adevărului absolut în postmodernism…………………………………..28
1.3.3 Deconstrucționismul și întrebarea șarpelui din Geneza 3:1………………………29
1.3.4 Pluralismul, o cale alunecoasă……………………………………………………………..33
1.3.5 Bono, superman-ul postmodern al Bisericii Emergente…………………………..37
2. Lideri reprezentativi ai Bisericii Emergente…………………………………………………………49
3. Erorile în praxiologia și doctrina Bisericii Emergente…………………………………………..54
3.1 Punând sub semnul întrebării Scriptura……………………………………………………………55
3.2 Schimbarea paradigmei: mesajul Evangheliei se schimbă………………………………….58
3.3 Biserica Emergentă și misticismul…………………………………………………………………..62
3.3.1 Noua spiritualitate: Rick Warren, Leonard Sweet și „Noile Lumini”………….63
3.3.2 Experimentând misticismul. Tony Campolo, Ignațiu de Loyola și
„nașterea din nou” în stil mistic catolic………………………………………………..67
3.3.3 Praxiologie antică-viitoristă: direcționarea spre Biserica Romano-Catolică…73
3.4 Spiritualitatea contemplativă: un pod mistic ce unește religia Vestului cu
religiile Estului……………………………………………………………………………………………….77
3.4.1 Spiritualitatea contemplativă/rugăciunea contemplativă, definiție și
origini……………………………………………………………………………………………….77
3.4.2 Thomas Merton, Henri Nouwen și efectele spirituale ale rugăciunii
contemplative……………………………………………………………………………………..81
3.4.3 Brennan Mannings, Thomas Keating și promovarea universalismului……….89
3.4.4 Richard Foster și Celebrarea disciplinei………………………………………………..95
3.4.5 Concluzii legate de spiritualitatea contemplativă…………………………………..100
4. Concluzii………………………………………………………………………………………………………….102
5. Bibliografie………………………………………………………………………………………………………_________________________________________________________

Cartea intreaga sub forma de PDF se poate citi aici:

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/

Azusa street – 110 ani de carismatism sau presupusa trezire spirituala

By Emi Zarnescu

Anul acesta s-a sarbatorit pe 9 aprilie, 110 ani de la miscarea din Azusa Street, Los Angeles, dată cunoascuta ca fiind si inceputul miscarii carismatice. Anul 1906 reprezinta pentru  carismatici  anul de „revarsare” al unui duh nou, asemanator celui de la Rusalii. Din nefericire, necunoascatorii istoriei si ai evenimentelor din Azusa Street preiau mult prea usor ideilor si relatarile care vorbesc despre o presupusa trezire spirituala pe care Dumnezeu ar fi facut-o atunci.

Miscarea de la Azusa Street din 1906 reprezinta probabil inceputul uneie dintre cele mai mari plagi care s-a abatut asupra crestinismului evanghelic de la reforma lui Luther incoace.

Principalul actor al miscarii a fost William Seymour, nascut din parinti sclavi negri, intr-o perioada in care rasismul american era in floare. Si pentru ca Seymour a fost deseori marginalizat in mai multe biserici din pricina culorii pielii, a decis sa inceapa singur o intalnire de rugaciune in casa unde locuia in gazda. Dar aici trebuie mentionat si faptul ca el a avut doi mentori principali: Charles Fox Pharmen – cunoscut ca si parintele miscarii penticostale si al doilea a fost Evan John Roberts – cunoascut ca fiind pionul principal al presupusei “treziri” din Tara Galilor din 1904 -1905 si ale carui scrieri si relatari l-au influentat foarte mult in inceperea unei lucrari asemanatoare.

Ca sa se inteleaga si mai bine de ce anume o numesc „presupusa trezire spirituala”, iata cateva descrieri a ceea ce se intampla cu adevarat la intalnirile din Azusa Street, prezentate de apologetul David Cloud in cartea lui despre istoria miscarii penticostale si carismatice:

Intalnirile incepeau dimineata tineau peste 10 ore. Nu era nici un fel de ordine si de obicei nimeni nu conducea. “Oricine era uns cu un mesaj se ridica si vorbea. Putea fi un barbat, o femeie sau un copil. ”( Lary Martin, The life and Ministry of William J. Seymour, p. 186. )

Seymour predica rar. In schimb, majoritatea timpului isi tinea capul in jos intr-o lada goala care servea ca si amvon si se ruga. Supravegherea pastoral era minima, daca o putem numi asa.

Oamenii cantau in acelasi timp dar “ in cuvinte, ritmuri si melodii total diferite”. (Ted Olsen, American Pentecost, Christian History, Issue 58, 1998). Ei numea asta “Corul ceresc”. Sotia lui Saymour, Jennie, sustinea ca ea putea sa cante sub puterea Duhului Sfant in mai multe limbi, ba chiar putea sa cante si la pian prin inspiratie divina. (Martin, The True Believers, p. 58).

Programul era caracterizat de multa confuzie: dans, sarituri in sus si in jos, caderi, intrări în transă, caderi pe spate (slaying in the spirit), vorbire in limbi, convulsii, stari isterice, sunete ciudate de animale, rasul sfant, muțenie spiritual (oameni care incercau sa vorbeasca si nu puteau), etc. Participantii erau prinsi intr-o vraja ciudata si incepeau sa bolboroseasca sunete neintelese.

Saymour zicea: “Deseori cand Dumnezeu trimite a undă de binecuvantare peste noi, putem vorbi toti in limbi pentru o vreme…” .

Chiar si un reporter de la Los Angeles Times a observat faptul ca participantii isi provocau o emotie nebuna cu un zel ciudat. Iar uneori, intalnirile devenau atat de galagioase si turbulente incat vecinii chemau politia. (Lary Martin, The Life and Ministry of William J. Seymour)

Scuturarea sau miscarea necontrolata a corpului era o componenta principala a intalnirilor din Azusa Street. Se relateaza chiar ca intr-o intalnire un barbat se scutura atat de violent incat a fost chemata o ambulanta.

Acest fel de manifestari si multe alte lucruri pe care le vedem astazi in marile biserici carismatice isi au toate radacina in intanlnirile din Azusa Street.

Si desigur, nici unul dintre aceste fenomene nu carcaterizeaza lucrarea Duhului Sfant de trezire spirituala. Ci ceea ce s-a intamplat in Azusa Street si ceea ce se intampla astazi in bisericile carismatice nu poate fi decat atribuit diavolului si duhurilor rele. Miscarea carismatica nu este nicidecum o miscare de trezire spirituala ci o miscare de ametire si confuzie spirituala. Chiar Parham, mentorul lui Saymour, cand a vizitat intalnirea din Azusa Street a ramas socat de ceea ce se intampla acolo si a criticat in termeni duri manifestarile si confuzia programelor. Si a sustinut ferm ca ceea ce se intampla acolo era caracterizat in cea mai mare parte de manifestari ale trupului, de spiritism si de practicarea hipnozei. (Sarah Parham, The Life of Charles F. Parham, 1930).

Domnul Isus a spus ca principala lucrare a Duhului Sfant consta in a convinga lumea de pacat, neprihanire si judecata. Si apoi va calauzi pe credinciosi in tot Adevarul, proclamandu-L pe Hristos (Ioan 16:5-15). Putem sa sustinem deci bazati si numai pe acest verset, ca o trezire spirituala nu are la baza ei manifestari isterice, paranormale sau ciudate, ci are la baza convingerea omului de pacat si lucrarea interioara de eliberarea a acestuia de sub robia pacatului, castigata de Isus Hristos prin moartea si invierea Lui.

Insa din relatarile si istoria miscarii carismatice se observa o departare tot mai mare de Adevarul si Mesajul Evangheliei mantuitoare. Iar persoana Domnului Isus Hristos este marginalizata si inlocuita cu ceea ce carismaticii numesc Duhul Sfant.

Imi pare rau pentru multi oameni care poate ca sunt sinceri in cautarile lor si au ajuns prinsi in plasa carismatica, insa  lucrurile trebuiesc spuse pe nume. In Romania, biserica Raul Vietii sau Miscarea Stragerii sunt doar doua exemple de miscari carismatice de care trebuie sa ne ferim.Din nefericire sunt multe altele care le urmeaza exemplul.

Scrisoare catre tineri.

Scrisoare către tineri.

Treziţi-vă, tinerilor, căci vă amăgesc!

Vi s-a spus*:

«Veţi fi fericiţi, dacă veţi urma impulsurile inimii voastre!» Biblia spune: «Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!» (Matei 5:8)«Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe cei desfrânaţi şi adulteri». (Evrei 13:4)

Vi s-a spus:

«Daţi difuzoarele la maxim, faceţi muzică asurzitoare; atunci vă simţiţi bine!»

Biblia spune: «În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră». (Isaia 30:15) «Pacea lui Hristos … să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări spirituale, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră». (Coloseni 3:15–16)

Vi s-a spus:

«Deconectaţi-vă raţiunea, relaxaţi-vă şi renunţaţi la orice critică! Gândiţi pozitiv şi extindeţi-vă conştiinţa prin meditaţie, droguri şi tehnici mentale!

» Biblia spune: «Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii». (1 Petru 4:7) «Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că adversarul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă…». (1 Petru 5:8–9)

Vi s-a spus:

«Interesaţi-vă de practicile oculte – magie, vrăjitorie, esoteric – atunci veţi avea forţă şi puteri supranaturale!»

Biblia spune: «Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care practică ghicirea, citirea în stele, care prezice viitorul, nici un vrăjitor, nici unul care rosteşte un blestem, nici un medium sau spiritist, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste naţiuni dinaintea ta». (Deutronom 18:10–12). «Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânaţii, criminalii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!». (Apocalipsa 22:15) «… partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă…». (Apocalipsa 21:8)

Vi s-a spus:

«Duceţi-vă acolo unde veţi găsi semne mari şi minuni, unde sunt descoperiri şi viziuni extraordinare şi unde veţi face experienţe cu totul speciale!»

Biblia spune: «Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi». (1 Ioan 4:1) «Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să în- şele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi». (Matei 24:24)

Vi s-a spus:

Uniţi-vă, căci toate religii adoră acelaşi Dumnezeu!» Biblia spune: «Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău … Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine». (Exodul 20:2–3) «Nu învăţaţi calea naţiunilor … Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Dumnezeii aceştia sunt ca un stâlp de palmier…». (Ieremia 10:2,3,5) Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine». (Ioan 14:6)

Vi s-a spus:

«Toţi oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu; căci Duhul lui Dumnezeu locuieşte în fiecare dintre noi!»

Biblia spune: «Dar tuturor celor ce L-au primit (pe Isus Hristos), adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu … născuţi … din Dumnezeu». (Ioan 1:12–13) «Şi după ce a fost făcut desăvârşit, a devenit pentru toţi cei ce-l ascultă Autorul unei mântuiri veşnice». (Evrei 5:9)

Vi s-a spus:

«Nu vorbiţi de păcat, ci numai despre greşeli, întâmplări nefericite, scăpări şi lucruri nereuşite! Binele şi răul este acelaşi lucru!»

Biblia spune: «… păcatul este ruşinea popoarelor». (Proverbe 14:34) «Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!». (Isaia 5:20).

Vi s-a spus:

«Căutaţi să ţineţi cont de voi înşivă! Dacă meditaţi suficient, veţi constata că adevărul este în voi.»

Biblia spune: «Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om… ». (Matei 15:19–20) «Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească». (Romani 7:18,25).

Vi s-a spus:

«Acceptaţi-i pe toţi, cu credinţa şi cu felul lor de viaţă; lăsaţi fiecăruia cultura şi stilul lui de viaţă!»

Biblia spune: «… mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială…». (1 Tesaloniceni 5:14) «Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici cei desfrânaţi, nici închinătorii la idoli, nici cei adulteri, nici cei perverşi, nici homosexualii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici avarii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru» (1 Corinteni 6:9–11)

De aceea: Refuzaţi să acceptaţi modelele care vă sunt prezentate în reviste, la radio, televiziune şi internet, care vorbesc despre dragoste, dar se gândesc la libertinaj, şi vă conduc la ruină!

Rămâneţi statornici la modelul lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este curat şi sfânt şi care ne arată prin viaţa şi învăţătura Sa cum se arată adevărata dragoste.

Refuzaţi confuzia religioasă a ecumenismului nebiblic. Rămâneţi statornici la împătritul, numai la(«solo») Sfânta Scriptură: numai Biblia, numai Isus, numai harul, numai credinţa!

Refuzaţi alinierea după semnele şi minunile nebiblice. Rămâneţi statornici la cea mai mare minune: rănile lui Isus Hristos, care şi-a dat viaţa pe cruce pentru răscumpărarea noastră şi a înviat în mod minunat a treia zi!

Refuzaţi cultura distractivă atât de răspândită – cu regret, acceptată chiar şi în unele adunări – care falsifică chiar şi crucea lui Isus Hristos, făcând din ea un subiect de distracţie, iar prin aceasta bătându-şi joc de Dumnezeu!

Rămâneţi statornici în Dumnezeul trinitar, care este în acelaşi timp sfânt şi drept, plin de dragoste şi milostiv! Refuzaţi misticismul nebulos care insinuează că în voi locuieşte de la sine o «scânteie divină»!

Rămâneţi statornici cu privire la realitatea stricăciunii totale şi a stării pierdute a inimii omeneşti, care depinde în întregime numai de mântuirea prin harul lui Dumnezeu!

Refuzaţi cultura muzicală conform căreia elementele păgâne (ritmurile isterice sălbatice, repetările de forma unui slogan mistic (mantra) sau melodiile extrem de tărăgănate şi care te aduc într-o stare de transă) pot să-i aducă pe oameni la credinţa în Isus Hristos.

Rămâneţi statornici la cântările spirituale binefăcătoare care vin dintr-o inimă liniştită şi blândă.

Refuzaţi cursul lumii actuale, în spatele căruia se ascunde duhul adversarului!

Rămâneţi statornici în Duhul Sfânt, care vă va despărţi de lumea aceasta trecătoare şi vă conduce în tot adevărul!

* în lume şi uneori chiar în bisericile evanghelice .

Lothar Gassmann (Pforzheim) Zeitjournal – 4/2007

Sursa: http://www.L-Gassmann.de