[VIDEO] VORTRAG: CHARISMATIK (ALEXANDER SEIBEL) / [ZEUGNIS] ICH WAR EIN CHARISMATISCHER “KORINTHER” (SIEGFRIED SCHAD)

Reclame

Va recomand un nou blog din toata inima!

ioan8

Acest blog de apologetica axat in mod special pe biserica emergenta si carismatism, este unul dintre cele mai documentate bloguri in limba romana. Doar dand un click vei vedea ca intradevar merita citit. Iata linkul: http://apologeticindex.info/wpn/

Contactati pe autor pe blog si va sugerez sa il invitati la conferinte sau la biserica si va asigur ca va fi un eveniment de exceptie. 

Paul Dan

Vezi articol original

Biserica emergenta.

BISERICA EMERGENTĂ.

O nouă reformă în creștinism sau apostazie?
ARAD
2016.
Cuprins
Introducere………………………………………………………………………………………………………………..3
1. Ce este Biserica Emergentă, cum a apărut și care e trăsătura ei fundamentală……….7
1.1. Definirea bisericilor emergente………………………………………………………………………….9
1.2. Geneza Bisericii Emergente…………………………………………………………………………….14
1.2.1 Rețeua pentru formare de lideri (Leadership Network)……………………………..15
1.2.2 Peter Drucker, mintea ce a inspirat crearea Bisericii Emergente…………………17
1.2.3 Mișcarea de creștere a bisericii și relația sa cu Biserica Emergentă…………….22
1.3 Postmodernismul, blazonul Bisericii Emergente………………………………………………..26
1.3.1 Este adevărul absolut?………………………………………………………………………..26
1.3.2 Contestarea adevărului absolut în postmodernism…………………………………..28
1.3.3 Deconstrucționismul și întrebarea șarpelui din Geneza 3:1………………………29
1.3.4 Pluralismul, o cale alunecoasă……………………………………………………………..33
1.3.5 Bono, superman-ul postmodern al Bisericii Emergente…………………………..37
2. Lideri reprezentativi ai Bisericii Emergente…………………………………………………………49
3. Erorile în praxiologia și doctrina Bisericii Emergente…………………………………………..54
3.1 Punând sub semnul întrebării Scriptura……………………………………………………………55
3.2 Schimbarea paradigmei: mesajul Evangheliei se schimbă………………………………….58
3.3 Biserica Emergentă și misticismul…………………………………………………………………..62
3.3.1 Noua spiritualitate: Rick Warren, Leonard Sweet și „Noile Lumini”………….63
3.3.2 Experimentând misticismul. Tony Campolo, Ignațiu de Loyola și
„nașterea din nou” în stil mistic catolic………………………………………………..67
3.3.3 Praxiologie antică-viitoristă: direcționarea spre Biserica Romano-Catolică…73
3.4 Spiritualitatea contemplativă: un pod mistic ce unește religia Vestului cu
religiile Estului……………………………………………………………………………………………….77
3.4.1 Spiritualitatea contemplativă/rugăciunea contemplativă, definiție și
origini……………………………………………………………………………………………….77
3.4.2 Thomas Merton, Henri Nouwen și efectele spirituale ale rugăciunii
contemplative……………………………………………………………………………………..81
3.4.3 Brennan Mannings, Thomas Keating și promovarea universalismului……….89
3.4.4 Richard Foster și Celebrarea disciplinei………………………………………………..95
3.4.5 Concluzii legate de spiritualitatea contemplativă…………………………………..100
4. Concluzii………………………………………………………………………………………………………….102
5. Bibliografie………………………………………………………………………………………………………_________________________________________________________

Cartea intreaga sub forma de PDF se poate citi aici:

http://apologeticindex.info/wpn/2016/07/11/biserica-emergenta/

Marturia video despre o viziune cereasca cu”Isus”……

Mărturia video despre o viziune cerească cu ”Isus” și ”Dumnezeu Tatăl”, relatată de solista vocală a celei mai celebre trupe muzicale creștine, JESUS CULTURE (Cultura lui Isus). “Predica” video a ”evanghelistei” carismatice Heidi Baker, în timp ce se află în stare de transă mistică (ocultă). Jesus Culture, Kim Walker-Smith, Bill Johnson, N.A.R, C. Peter Wagner, Rick Warren, Heidi Baker și MISTICISMUL (OCULTISMUL)

http://apologeticindex.info/

Înainte de a viziona aceste două clipuri video șocante, subtitrate în limba română, despre care fac referire în titlul acestui articol, aș vrea să vă împărtășesc câteva informații apologetice care vă vor facilita înțelegerea acestor fenomene spirituale ciudate care încep tot mai mult și mai des să domine peisajul evanghelic internațional, deghizate în „treziri spirituale„.

La ora actuală cea mai populară trupă de muzică creștină din lume, care cânta așa numita muzică contemporană de închinare / muzică de laudă și închinare (contemporary worship music / praise and worship music), este trupa americană “JESUS CULTURE” (Cultura lui Isus). Tănăra și talentata Kim Walker-Smith este solista vocală a acestei trupe de muzică destinată tinerilor creștini (evanghelici), trupă care se bucură de cel mai mare succes internațional pe acest sector.

Trupa muzicală ”Jesus Culture” este departamentul / aripa muzicală a bisericii carismatice Bethel din localitatea Redding, California, păstorită de controversatul pastor și „apostol” BILL JOHNSON (cunoscut pentru atracțiile sale pentru ocultismul New Age/Noua Eră/Noua Spiritualitate și pentru numeroasele sale erezii de sorginte New Age sau neognostică). Bill Johnson este unul din liderii de frunte în cea mai prolifică rețea internațională carismatică, intitulată NOUA REFORMĂ APOSTOLICĂ (prescurtat N.A.R, în lb. engleză).

Evanghelista / predicatoar(easa) carismatică Heidi Baker, care este și ea o lideră în N.A.R, a petrecut mult timp „predicând” la biserica carismatică Bethel, condusă de liderul și „apostolul”  N.A.R, Bill Johnson.

CÂTEVA DETALII FOARTE SCURTE, DAR RELEVANTE, DESPRE N.A.R:

N.A.R a fost fondată în 1996, în S.U.A. N.A.R nu este o denominațiune, ea este de fapt o mega-organizație care propagă un curent doctrinar carismatic, profund ecumenic, care a infectat diferite denominațiuni evanghelice. Una din caracteristicile definitorii ale teologiei N.A.R este dominionismul / teologia dominionului (adică a stăpânirii, a dominației) . Teologia dominionului sau Împărăția lui Dumnezeu aici și acum afirmă că scopul Bisericii astăzi este să (re)cucerească / să pună stăpănire peste cele 7 sfere de influențe  care modelează cultura într-o societate, adică peste cei 7 munți ai dominionului: guvern, educație, familie, industria de mass-media, domeniul artelor și divertismentului, religie, familie și domeniul afacerilor. Doar și numai după dominația / stăpânirea totală a Bisericii asupra acestor 7 munți, teologia postmilenistă a dominionului crede și afirmă că va putea Domnul Isus Cristos să revina a doua oară pe Pământ. Doar atunci El va putea lua stăpânirea Pământului, oferită Lui de Biserica triumfătoarea, se afirmă în teologia dominionului. Deși pentru orice creștin născut din nou, care cunoaște suficient Scriptura, este evident că aceste doctrine nu își au suportul în învățătura sănătoasă a Scripturii, aceste erezii s-au răspândit azi în post-modernism, ca și putregaiul, afectând grav învățătura multor lideri evanghelici, a multor  biserici și denominațiuni evanghelice contemporane.

În 2001, teologul-șef al N.A.R, “apostolul”-șef C.Peter Wagner (cunoscut  deasemenea pentru numeroasele sale erezii), a decretat că a început a DOUA ERĂ APOSTOLICĂ! Venind parcă să confirme elucubrația sa ”teologică”, rețeaua carismatică N.A.R a înregistrat la nivel internațional, între anii 2001-2016, un număr record de adepți: 369 000 000 (trei sute șaizeci și nouă de milioane). Un număr absolut RECORD!

Recent, în 25 octombrie 2016, C.Peter Wagner, care a fost un mare profesor de (pseudo)teologie laSeminarul Teologic Fuller din S.U.A, unde a predat timp de 30 de ani disciplina numită  “creșterea bisericii”, a plecat în eternitate, la “domnul” pe care l-a slujit, la venerabila vârstă de 86 de ani. C. Peter Wagner a fost mentorul / coordonatorul lucrării de doctorat în teologie a cunoscutului mega-pastor baptist american RICK WARREN. Aceasta nu e doar o simplă și banală coincidență. Lucrurile se leagă pentru cine are ochi să vadă, urechi să audă și creier ca să analizeze cum stau lucrurile. Așa-i că pare cel puțin ciudat că teologul-șef și unul din liderii cei mai importanți, din cea mai controversată rețea (organizație) carismatică, rețea care are un puternic impact global (internațional), să-l mentoreze pentru lucrarea sa de doctorat pe cel mai popular pastor baptist din S.U.A și din lume, adică pe Rick Warren? Un studiu teologic atent și extins al rețelei carismatice internațiomnale N.A.R (Noua Reformă Apostolică) și al rețelei internaționale a pastorului baptist Rick Warren (rețea numită Biserici conduse de scop/P.D.C) vor dezvălui identitatea lor de SCOP, în ciuda aparentelor diferențe de doctrină și practici, ale acestor două mega-rețele internaționale neo-evanghelice.

Există câteva “fire roșii” (aspecte definitorii ce se regăsesc permanent într-o lucrare, semnalându-ne caracteristicile de bază ale mesajului, scopului și intenției ei) care străbat profund  aspectele importante ale teologiei acestor două rețele / mișcări sau organizații religioase, amintite în paragraful anterior, precum și a majorității covârșitoare a celorlalte mișcări / rețele similare din Creștinismul neo-evanghelic contemporan. Aceste „fire roșii” se împletesc între ele, uimitor de  bine, într-un mănunchi puternic menit să asigure o legătura a morții spirituale, a apostaziei, pentru bisericile evanghelice care subscriu acestei agende, din neveghere!

Unul din aceste „fire roșii” este pasiunea profundă a liderilor acestor organizații, din Crestinismul evanghelic contemporan, pentru misticismul contemplativ (în special cel Romano-Catolic). Miticismul contemplativ este un ansamblu de practici spirituale, un exercițiu mistic, ce are ca scop inducerea stării detransă mistică (ocultă) practicantului, pentru ca acesta să poată astfel, chipurile, comunica direct cu ”divinitatea”. Se crede astfel că practicând exercițiul mistic contemplativ (rugăciunea contemplativă) se ajunge la o mai mare intimitate cu Dumnezeu, astfel că evoluăm spiritual trecând de la rugăciunea clasică a credinciosului, a creștinului biblic, care este „tradițională” evanghelică, ea fiind doar un monologcu Dumnezeu, la rugăciunea contemplativă sau centrată (contemplative prayer/ centering prayer), care este un dialog cu Dumnezeu, adică Dumnezeu va începe să ne vorbească și El înapoi. Această metodă mistică de rugăciune este însă o creație extrabiblică tocmai a celor două mari biserici istorice, cu adevărat sufocate de tradiționalism (Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă). Această metodă mistică de rugăciune este absolut nebiblică, fiind identică spiritual cu practica păgână a meditației transcedentalesau yoga (de unde a fost importată după secolul al IV-lea d. Hr., de așa numiții „părinți ai deșertului”). Ea este doar deghizată, camuflată în haine creștine! Misticismul contemplativ, deghizat și botezat azi sub diferite nume, e privit acum, de foarte mulți lideri evanghelici proeminenți din Occident, ca fiind singura metodă eficace de creștere spirituală / formare spirituală. Asta e chiar culmea teologiei evanghelice, când luăm în calcul faptul că misticismul contemplativ a fost una din cele mai eficiente și seducătoare arme folosite de Biserica Catolică în Contrareformă, pentru a opri și anula răspândirea cuceririlor spirituale ale Reformei Protestante din secolul al XVI-lea ! Este foarte tragic că s-a ajuns până aici! Atât solista vocală de la Jesus Culture, Kim Walker-Smith cât și predicator(easa) carismatică Heidi Baker sunt practicante ale rugăciunii contemplative, care este larg răspândită între liderii din N.A.R! Este absolut fără nici un dubiu dovedit teologic că scopul practicării misticismului contemplativ este inducerea stării de transă mistică (ocultă), în care mintea intră în punctul neutru (încetează procesul rațional al gândirii), pentru ca „inima” să se poată conecta cu „divinitatea” și astfel să primească diferite mesaje din lumea spirituală (de dincolo): viziuni, voci audibile, etc., cu scopul de a crește, chipurile, intimitatea cu Dumnezeu și de a evolua spiritual la contopirea cu El, la realizarea că noi oamenii suntem parte a ”divinității”. Dacă vi se part ne-biblice, anti-creștine și panteiste ori panenteiste aceste doctrine mistice, nu trebuie să vă mire acest fapt, pentru că exact așa stau lucrurile.

Un alt „fir roșu” , care străbate profund  aspectele importante ale teologiei acestor două rețele amintite mai sus, este  dorința profundă a liderilor acestor mișcări de a coopera ecumenic extins cu Biserica Romano-Catolică, care este azi inițiatoarea ecumenismului radical, de tip globalist (extins inclusiv către lumea păgână, către religiile păgâne, depășind clasicul ecumenism care nu depășea în trecut granițele bisericilor / denominațiunilor creștine, nominale sau nu).

Un alt „fir roșu” este paralelismul (asemănarea) dintre scopul final al dominionismului N.A.R și Planul P.E.A.C.E mondial, inițiat și demarat de mega-pastorul baptist Rick Warren și rețeaua sa P.D.C (Rețeaua bisericilor conduse de scop). E foarte, foarte tragic că evanghelicii baptiști, care au fost cunoscuți tot timpul pentru doctrina lor evanghelică sănătoasă, se lasă târâți în aceste proiecte ale agendei politico-religioase globaliste și ecumenice. Ei par că au ajuns acum orbi și surzi spirituali și nu mai văd și nu mai aud avertismentele clare, serioase  și profetice ale Scripturii în legătură cu această agendă!

Dacă aceste aspecte, aceste „fire roșii”,  nu-i mai îngrijorează azi decât pe puțini din pastorii, liderii sau teologii evanghelici, este datorită faptului că majoritatea lor au abandonat de mult, chiar dacă nu oficial, faptul că Biblia este singura autoritatea supremă în materie de doctrină și practică spirituală în viața de credință. Aceștia și-au aruncat astfel busola spirituală peste bord  și, ca să mă exprim ușor sincretistic, așa cum le place ecumenicilor, și-au făcut în acest mod harakiri / seppuku, din punct de vedere spiritual  (harakiri este un tip de sinucidere ritualică în budismul japonez, practicat de samurai).

Medicina modernă spune faptul că, cancerul apare atunci când sistemul imunitar (sistemul de apărare) al organismului nu-și mai face datoria cum trebuie, când el se dereglează și slăbește nemaiputând distruge celule anarmole / cancerigene care se formează tot timpul în corpul tuturor oamenilor. La fel, când pastorii bisericilor, a căror menire biblică este hrănirea sănătoasă și vegherea / păzirea turmei Domnului încredințate lor, nu-și mai fac datoria cum trebuie, cancerul spiritual cu metastazele sale spirituale erupe nestingherit ducând inevitabil la îmbolnavire gravă și moarte spirituală. Din păcate sunt unii pastori, care deși nu sunt orbi spirituali și pot deci să vadă această boală spirituală, totuși ei aleg sănu înțelegă că este mult mai ușor și mai puțin dureros să previi cancerul spiritual, luându-ți măsurile necesare conform cu învățătura Scripturii, chiar dacă asta te face nepopular, decât să fii obligat să faci ulterior chimioterapie spirituală asupra bisericii tale, pe un trup împânzit de metastaze (erezii).

Lipsa de veghere are un potențial distructiv enorm, de care Scriptura ne avertizează! Așa au luat naștere și au crescut și metastazele spirituale pe care le veți vedea prezentate în înregistrările video de mai jos. Rețeaua carismatică Noua Reformă Apostolică (N.A.R) deține locul fruntaș în acest top malign al ereziilor și practicilor aberante. Începând cu manifestările animalice de la “trezirea / binecuvântarea” spirituală carismatică – Toronto Blessing (unde au avut și mai au loc manifestări animalice atribuite blasfemiator Duhului Sfânt: cotcodăcit, lătrat și mers în patru labe, urlete de lupi, beția în “Duhul”, râs isteric necontrolat / râsul ”sfânt”, convulsii demonice incontrolabile, etc.), desfășurate sub bagheta magică a cuplului de șamani carismatici și lideri N.A.R, John și Carol Arnott, continuând apoi cu la fel de aberanta și groteasca Lakeland Revival (trezirea spirituală carismatică din Lakeland, Florida), desfășurată sub bagheta șamanului carismatic, preacurvarul lider și “apostol” N.A.R, Todd Bentley, apoi scenele înfiorătoare de ritualuri și transe mistice de woodoo ”creștin” din biserica liderului și “apostolului” N.A.R, Rick Joyner, și terminând cu Biserica Bethel din Redding, California, a liderului și “apostolului” N.A.R, Bill Johnson, unde are loc ritualul carismatic de inducere a starii de transă mistică ocultă, numit ’’Fire tunnel” (tunelul de foc), unde apar manifestări mistice similare, de extaz și isterie mistică incontrolabilă, la fel ca și în ritualul păgân de trezire a energiei Kundalini din Hinduism. Să nu uităm ceea ce am specificat chiar de la începutul acestui articol:  Trupa muzicală ”Jesus Culture” este departamentul / aripa muzicală a bisericii carismatice Bethel din localitatea Redding, California, păstorită de controversatul pastor și „apostol” BILL JOHNSON (cunoscut pentru atracțiile sale pentruocultismul New Age).

CÂTEVA DETALII DESPRE SUCCESUL ATINS DE TALENTATA TRUPĂ DE MUZICIENI CARISMATICI DE LA “JESUS CULTURE”:

—— “Jesus Culture” are azi MILIOANE de fani care-i urmăresc pe rețelele de socializare

—— ”Jesus Culture” au videoclipuri muzicale cu ZECI de MILIOANE de vizualizări pe youtube

—— ”Jesus Culture” vând în câteva minute toate biletele de spectacol pe stadioane sau săli de 15 000(cincisprezece mii) de locuri

—— ”Jesus Culture” este motivul exploziei de popularitate, fără precedent, a doctrinelor și practicilor aberante ale rețelei carismatice N.A.R, între tinerii evanghelici, atât din bisericile cu orientare carismatică cât și din bisericile evanghelice sănătoase doctrinar, din tot spațiul evanghelic occidental vorbitor de engleză (S.U.A., U.K., Canada, Australia, etc.). Adolescenților și tinerilor adulți le place enorm muzica contemporană cântată de talentații muzicieni de la Jesus Culture! Ei se lasă apoi ușor duși de val în față evangheliștilor / ideologilor N.A.R, după ce au beneficiat de ședințe muzicale consistentă marca Jesus Culture, cu muzica și versurile lor repetitive (stil mantra) menite să creeze un efect hipnotic, de transă, asupra minții umane, mai greu de perceput însă pentru unii.

VIZIONAȚI VĂ ROG CU MARE DISCERNĂMÂNT CARE ESTE “ISUS”-UL PE CARE-L PREDICĂ EVANGHELISTA CARISMATICĂ, LIDERĂ ÎN N.A.R, HEIDI BAKER, ȘI PE CARE APOI  ÎL MĂRTURISEȘTE SOLISTA VOCALĂ DE LA JESUS CULTURE (DEPARTAMENT MUZICAL SUBORDONAT “APOSTOLULUI”  N.A.R,  BILL JONSON):

Heidi Baker – Constrânsă de iubire… (VIDEO – subtitrat în lb. română!)

O întîlnire cu Isus ? Dar care „Isus” ?  (VIDEO – subtitrat în lb. română!)

CÂTEVA SURSE DE INFORMAȚIE PE SUBIECTUL JESUS CULTURE ȘI N.A.R:

http://apprising.org/2013/01/24/jesus-cultures-kim-walker-smiths-alleged-encounter-with-god-the-father-and-jesus-christ/embed/#?secret=soa8iTtG1z

http://apprising.org/2013/01/03/jesus-culture-you-sure-its-the-real-jesus/embed/#?secret=uIm0HiHp0Q

http://apprising.org/2013/01/03/jesus-culture-of-bethel-church-and-practicing-raising-the-dead/embed/#?secret=v7R0TT6mVY

 

 

 

 

 

Azusa street – 110 ani de carismatism sau presupusa trezire spirituala

By Emi Zarnescu

Anul acesta s-a sarbatorit pe 9 aprilie, 110 ani de la miscarea din Azusa Street, Los Angeles, dată cunoascuta ca fiind si inceputul miscarii carismatice. Anul 1906 reprezinta pentru  carismatici  anul de „revarsare” al unui duh nou, asemanator celui de la Rusalii. Din nefericire, necunoascatorii istoriei si ai evenimentelor din Azusa Street preiau mult prea usor ideilor si relatarile care vorbesc despre o presupusa trezire spirituala pe care Dumnezeu ar fi facut-o atunci.

Miscarea de la Azusa Street din 1906 reprezinta probabil inceputul uneie dintre cele mai mari plagi care s-a abatut asupra crestinismului evanghelic de la reforma lui Luther incoace.

Principalul actor al miscarii a fost William Seymour, nascut din parinti sclavi negri, intr-o perioada in care rasismul american era in floare. Si pentru ca Seymour a fost deseori marginalizat in mai multe biserici din pricina culorii pielii, a decis sa inceapa singur o intalnire de rugaciune in casa unde locuia in gazda. Dar aici trebuie mentionat si faptul ca el a avut doi mentori principali: Charles Fox Pharmen – cunoscut ca si parintele miscarii penticostale si al doilea a fost Evan John Roberts – cunoascut ca fiind pionul principal al presupusei “treziri” din Tara Galilor din 1904 -1905 si ale carui scrieri si relatari l-au influentat foarte mult in inceperea unei lucrari asemanatoare.

Ca sa se inteleaga si mai bine de ce anume o numesc „presupusa trezire spirituala”, iata cateva descrieri a ceea ce se intampla cu adevarat la intalnirile din Azusa Street, prezentate de apologetul David Cloud in cartea lui despre istoria miscarii penticostale si carismatice:

Intalnirile incepeau dimineata tineau peste 10 ore. Nu era nici un fel de ordine si de obicei nimeni nu conducea. “Oricine era uns cu un mesaj se ridica si vorbea. Putea fi un barbat, o femeie sau un copil. ”( Lary Martin, The life and Ministry of William J. Seymour, p. 186. )

Seymour predica rar. In schimb, majoritatea timpului isi tinea capul in jos intr-o lada goala care servea ca si amvon si se ruga. Supravegherea pastoral era minima, daca o putem numi asa.

Oamenii cantau in acelasi timp dar “ in cuvinte, ritmuri si melodii total diferite”. (Ted Olsen, American Pentecost, Christian History, Issue 58, 1998). Ei numea asta “Corul ceresc”. Sotia lui Saymour, Jennie, sustinea ca ea putea sa cante sub puterea Duhului Sfant in mai multe limbi, ba chiar putea sa cante si la pian prin inspiratie divina. (Martin, The True Believers, p. 58).

Programul era caracterizat de multa confuzie: dans, sarituri in sus si in jos, caderi, intrări în transă, caderi pe spate (slaying in the spirit), vorbire in limbi, convulsii, stari isterice, sunete ciudate de animale, rasul sfant, muțenie spiritual (oameni care incercau sa vorbeasca si nu puteau), etc. Participantii erau prinsi intr-o vraja ciudata si incepeau sa bolboroseasca sunete neintelese.

Saymour zicea: “Deseori cand Dumnezeu trimite a undă de binecuvantare peste noi, putem vorbi toti in limbi pentru o vreme…” .

Chiar si un reporter de la Los Angeles Times a observat faptul ca participantii isi provocau o emotie nebuna cu un zel ciudat. Iar uneori, intalnirile devenau atat de galagioase si turbulente incat vecinii chemau politia. (Lary Martin, The Life and Ministry of William J. Seymour)

Scuturarea sau miscarea necontrolata a corpului era o componenta principala a intalnirilor din Azusa Street. Se relateaza chiar ca intr-o intalnire un barbat se scutura atat de violent incat a fost chemata o ambulanta.

Acest fel de manifestari si multe alte lucruri pe care le vedem astazi in marile biserici carismatice isi au toate radacina in intanlnirile din Azusa Street.

Si desigur, nici unul dintre aceste fenomene nu carcaterizeaza lucrarea Duhului Sfant de trezire spirituala. Ci ceea ce s-a intamplat in Azusa Street si ceea ce se intampla astazi in bisericile carismatice nu poate fi decat atribuit diavolului si duhurilor rele. Miscarea carismatica nu este nicidecum o miscare de trezire spirituala ci o miscare de ametire si confuzie spirituala. Chiar Parham, mentorul lui Saymour, cand a vizitat intalnirea din Azusa Street a ramas socat de ceea ce se intampla acolo si a criticat in termeni duri manifestarile si confuzia programelor. Si a sustinut ferm ca ceea ce se intampla acolo era caracterizat in cea mai mare parte de manifestari ale trupului, de spiritism si de practicarea hipnozei. (Sarah Parham, The Life of Charles F. Parham, 1930).

Domnul Isus a spus ca principala lucrare a Duhului Sfant consta in a convinga lumea de pacat, neprihanire si judecata. Si apoi va calauzi pe credinciosi in tot Adevarul, proclamandu-L pe Hristos (Ioan 16:5-15). Putem sa sustinem deci bazati si numai pe acest verset, ca o trezire spirituala nu are la baza ei manifestari isterice, paranormale sau ciudate, ci are la baza convingerea omului de pacat si lucrarea interioara de eliberarea a acestuia de sub robia pacatului, castigata de Isus Hristos prin moartea si invierea Lui.

Insa din relatarile si istoria miscarii carismatice se observa o departare tot mai mare de Adevarul si Mesajul Evangheliei mantuitoare. Iar persoana Domnului Isus Hristos este marginalizata si inlocuita cu ceea ce carismaticii numesc Duhul Sfant.

Imi pare rau pentru multi oameni care poate ca sunt sinceri in cautarile lor si au ajuns prinsi in plasa carismatica, insa  lucrurile trebuiesc spuse pe nume. In Romania, biserica Raul Vietii sau Miscarea Stragerii sunt doar doua exemple de miscari carismatice de care trebuie sa ne ferim.Din nefericire sunt multe altele care le urmeaza exemplul.

Pasarea Paradisului.Cum sa evanghelizezi un carismatic.

Picture

PASĂREA PARADISULUI. Cum să evanghelizezi un carismatic – de Ichabod Spencer

Cum tratezi cu persoanele care pretind că au avut viziuni, au auzit glasul lui Dumnezeu sau au avut visuri care le-au validat mântuirea şi le-au „confirmat” un statut special înaintea lui Dumnezeu?

Sunt astfel de experienţe autentice? Dar de ce n-ar fi tocmai pe dos?

Şi totuşi, dacă persoanele în cauză susţin că noi nu le putem contesta experienţele, pentru că, nu-i aşa, nu putem dovedi contrariul, ar trebui să le acceptăm ca atare? Sau ar trebui să continuăm să punem întrebări până când ajungem la miezul problemei?

Ichabod Spencer relatează cu acurateţe una din cele aproximativ 20.000 de discuţii evanghelistice înregistrate în caietul său de notiţe pastorale, în care a avut de-a face exact cu astfel de persoane. Cititorii vor remarca o abordare cu totul deosebită de felul cum astăzi ar fi analizate pretenţiile unor persoane care clamează experienţe carismatice. Suntem convinşi că predicatorii şi evangheliştii din toate timpurile ar avea enorm de mult de învăţat din ataşamentul lui faţă de Scriptură şi insistenţa de a corecta un suflet rătăcit, aducându-l pe drumul cel bun.


Ichabod Smith Spencer (1798-1854) a fost un predicator american prezbiterian care a lucrat timp de 22 de ani ca evanghelist şi păstor în statul New York, fiind cunoscut în perioada sa cu pseudonimul „Bunyan de Brooklyn”.

Preț: GRATUIT
Format: electronic, Acrobat Reader PDF, E-PUB, MOBI.
Nr. pag: 35
Descărcați cartea în format: PDF – EPUB – MOBI

End Time Church.

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits,
whether they are of God;
because many false prophets have gone out into the world.
(1Jn 4:1)

But there were also false prophets among the people,
even as there will be false teachers among you,
who will secretly bring in destructive heresies,
even denying the Lord who bought them,
and bring on themselves swift destruction.
And many will follow their destructive ways,
because of whom the way of truth will be blasphemed.
(2Pt 2,1-2)

You therefore, beloved,
since you know this beforehand,
beware lest you fall from your steadfastness,
being led away with the error of the wicked;
but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
To Him be the glory both now and forever. Amen.
(2Pt 3,17-18)

Pentecostal and Charismatic movement –end-time deception in the Church:

Biblical guidelines for believers in the last times

This website was created by bible-believing Christians in order to help those believers in Christ who are looking for sound biblical doctrine in the midst of all the confusing currents of contemporary Christianity. Here you will find biblical arguments in different languages that expose deceptive doctrines, especially those of the Pentecostal and Charismatic movement.

Many serious believers realize that we live in the end time, in the last times before the rapture of the Church and before the arrival of our Lord Jesus Christ on earth who will then judge the nations and erect His kingdom on earth. According to the Bible, these last days of the present Church dispensation are characterized by large-scale deception, false prophets, false signs and wonders, and false teachers who mislead many. In such times it is vital to study the Bible and above all the sound doctrine of the apostles, and to defend the Biblical faith against all errors and heresies.

The papers and lectures published here have been authored by Rudolf Ebertshäuser (Ebertshauser), a German bible teacher who was an active member of a Charismatic church for some years, until God opened his eyes and made him realize that he had been led astray by false doctrines and deceiving spirits (1Tim 4:1). Rudolf Ebertshauser wrote several books in German, which are based on the interpretation and doctrine of the Bible and deal with the Charismatic movement, with the deceptive “Church Growth” movement, the “Emerging Church”, and other topics as well. His German writings and audio lectures are published on the website www.das-wort-der-wahrheit.de.

This German material has been translated into several other languages. With this multi-language website we want to make these translations available to Christians world-wide, to give them biblical help to discern the subtle deceptions that influence so many believers and churches everywhere in the world.

Please choose the language you need, and you will find the material that is translated into this particular language.

We intend to expand the range of papers in each language which is presently quite narrow in some cases. If any Bible-believing Christians are competent and feel led by the Lord to translate texts from German (or from some English texts) into their language, they are welcome to get into contact with the author (you find the address in the imprint).

All texts and audio records on this website can be copied and distributed freely, as long as they remain complete and unadulterated, and as long as the author’s name and the title are correctly given. This free use is only allowed if the material is passed on free of cost or at cost price. Any commercial use of this material or translation from it is only possible after a written contract with the author has been signed.

 

This website has the purpose to present fundamental teaching on important questions of the church, not topical news. It is run by the author himself, who can only invest limited time into this project; we kindly ask our visitors’ pardon for any mistakes or shortcomings. As God provides translators and helpers, further material will be added.

Under „Recent Articles” in our menu you will find all new additions to this website listed.

May our great God and our Lord Jesus Christ bless evey sincere reader of these pages!

 

http://www.end-time-church.net/