Marturia video despre o viziune cereasca cu”Isus”……

Mărturia video despre o viziune cerească cu ”Isus” și ”Dumnezeu Tatăl”, relatată de solista vocală a celei mai celebre trupe muzicale creștine, JESUS CULTURE (Cultura lui Isus). “Predica” video a ”evanghelistei” carismatice Heidi Baker, în timp ce se află în stare de transă mistică (ocultă). Jesus Culture, Kim Walker-Smith, Bill Johnson, N.A.R, C. Peter Wagner, Rick Warren, Heidi Baker și MISTICISMUL (OCULTISMUL)

http://apologeticindex.info/

Înainte de a viziona aceste două clipuri video șocante, subtitrate în limba română, despre care fac referire în titlul acestui articol, aș vrea să vă împărtășesc câteva informații apologetice care vă vor facilita înțelegerea acestor fenomene spirituale ciudate care încep tot mai mult și mai des să domine peisajul evanghelic internațional, deghizate în „treziri spirituale„.

La ora actuală cea mai populară trupă de muzică creștină din lume, care cânta așa numita muzică contemporană de închinare / muzică de laudă și închinare (contemporary worship music / praise and worship music), este trupa americană “JESUS CULTURE” (Cultura lui Isus). Tănăra și talentata Kim Walker-Smith este solista vocală a acestei trupe de muzică destinată tinerilor creștini (evanghelici), trupă care se bucură de cel mai mare succes internațional pe acest sector.

Trupa muzicală ”Jesus Culture” este departamentul / aripa muzicală a bisericii carismatice Bethel din localitatea Redding, California, păstorită de controversatul pastor și „apostol” BILL JOHNSON (cunoscut pentru atracțiile sale pentru ocultismul New Age/Noua Eră/Noua Spiritualitate și pentru numeroasele sale erezii de sorginte New Age sau neognostică). Bill Johnson este unul din liderii de frunte în cea mai prolifică rețea internațională carismatică, intitulată NOUA REFORMĂ APOSTOLICĂ (prescurtat N.A.R, în lb. engleză).

Evanghelista / predicatoar(easa) carismatică Heidi Baker, care este și ea o lideră în N.A.R, a petrecut mult timp „predicând” la biserica carismatică Bethel, condusă de liderul și „apostolul”  N.A.R, Bill Johnson.

CÂTEVA DETALII FOARTE SCURTE, DAR RELEVANTE, DESPRE N.A.R:

N.A.R a fost fondată în 1996, în S.U.A. N.A.R nu este o denominațiune, ea este de fapt o mega-organizație care propagă un curent doctrinar carismatic, profund ecumenic, care a infectat diferite denominațiuni evanghelice. Una din caracteristicile definitorii ale teologiei N.A.R este dominionismul / teologia dominionului (adică a stăpânirii, a dominației) . Teologia dominionului sau Împărăția lui Dumnezeu aici și acum afirmă că scopul Bisericii astăzi este să (re)cucerească / să pună stăpănire peste cele 7 sfere de influențe  care modelează cultura într-o societate, adică peste cei 7 munți ai dominionului: guvern, educație, familie, industria de mass-media, domeniul artelor și divertismentului, religie, familie și domeniul afacerilor. Doar și numai după dominația / stăpânirea totală a Bisericii asupra acestor 7 munți, teologia postmilenistă a dominionului crede și afirmă că va putea Domnul Isus Cristos să revina a doua oară pe Pământ. Doar atunci El va putea lua stăpânirea Pământului, oferită Lui de Biserica triumfătoarea, se afirmă în teologia dominionului. Deși pentru orice creștin născut din nou, care cunoaște suficient Scriptura, este evident că aceste doctrine nu își au suportul în învățătura sănătoasă a Scripturii, aceste erezii s-au răspândit azi în post-modernism, ca și putregaiul, afectând grav învățătura multor lideri evanghelici, a multor  biserici și denominațiuni evanghelice contemporane.

În 2001, teologul-șef al N.A.R, “apostolul”-șef C.Peter Wagner (cunoscut  deasemenea pentru numeroasele sale erezii), a decretat că a început a DOUA ERĂ APOSTOLICĂ! Venind parcă să confirme elucubrația sa ”teologică”, rețeaua carismatică N.A.R a înregistrat la nivel internațional, între anii 2001-2016, un număr record de adepți: 369 000 000 (trei sute șaizeci și nouă de milioane). Un număr absolut RECORD!

Recent, în 25 octombrie 2016, C.Peter Wagner, care a fost un mare profesor de (pseudo)teologie laSeminarul Teologic Fuller din S.U.A, unde a predat timp de 30 de ani disciplina numită  “creșterea bisericii”, a plecat în eternitate, la “domnul” pe care l-a slujit, la venerabila vârstă de 86 de ani. C. Peter Wagner a fost mentorul / coordonatorul lucrării de doctorat în teologie a cunoscutului mega-pastor baptist american RICK WARREN. Aceasta nu e doar o simplă și banală coincidență. Lucrurile se leagă pentru cine are ochi să vadă, urechi să audă și creier ca să analizeze cum stau lucrurile. Așa-i că pare cel puțin ciudat că teologul-șef și unul din liderii cei mai importanți, din cea mai controversată rețea (organizație) carismatică, rețea care are un puternic impact global (internațional), să-l mentoreze pentru lucrarea sa de doctorat pe cel mai popular pastor baptist din S.U.A și din lume, adică pe Rick Warren? Un studiu teologic atent și extins al rețelei carismatice internațiomnale N.A.R (Noua Reformă Apostolică) și al rețelei internaționale a pastorului baptist Rick Warren (rețea numită Biserici conduse de scop/P.D.C) vor dezvălui identitatea lor de SCOP, în ciuda aparentelor diferențe de doctrină și practici, ale acestor două mega-rețele internaționale neo-evanghelice.

Există câteva “fire roșii” (aspecte definitorii ce se regăsesc permanent într-o lucrare, semnalându-ne caracteristicile de bază ale mesajului, scopului și intenției ei) care străbat profund  aspectele importante ale teologiei acestor două rețele / mișcări sau organizații religioase, amintite în paragraful anterior, precum și a majorității covârșitoare a celorlalte mișcări / rețele similare din Creștinismul neo-evanghelic contemporan. Aceste „fire roșii” se împletesc între ele, uimitor de  bine, într-un mănunchi puternic menit să asigure o legătura a morții spirituale, a apostaziei, pentru bisericile evanghelice care subscriu acestei agende, din neveghere!

Unul din aceste „fire roșii” este pasiunea profundă a liderilor acestor organizații, din Crestinismul evanghelic contemporan, pentru misticismul contemplativ (în special cel Romano-Catolic). Miticismul contemplativ este un ansamblu de practici spirituale, un exercițiu mistic, ce are ca scop inducerea stării detransă mistică (ocultă) practicantului, pentru ca acesta să poată astfel, chipurile, comunica direct cu ”divinitatea”. Se crede astfel că practicând exercițiul mistic contemplativ (rugăciunea contemplativă) se ajunge la o mai mare intimitate cu Dumnezeu, astfel că evoluăm spiritual trecând de la rugăciunea clasică a credinciosului, a creștinului biblic, care este „tradițională” evanghelică, ea fiind doar un monologcu Dumnezeu, la rugăciunea contemplativă sau centrată (contemplative prayer/ centering prayer), care este un dialog cu Dumnezeu, adică Dumnezeu va începe să ne vorbească și El înapoi. Această metodă mistică de rugăciune este însă o creație extrabiblică tocmai a celor două mari biserici istorice, cu adevărat sufocate de tradiționalism (Biserica Romano-Catolică și cea Ortodoxă). Această metodă mistică de rugăciune este absolut nebiblică, fiind identică spiritual cu practica păgână a meditației transcedentalesau yoga (de unde a fost importată după secolul al IV-lea d. Hr., de așa numiții „părinți ai deșertului”). Ea este doar deghizată, camuflată în haine creștine! Misticismul contemplativ, deghizat și botezat azi sub diferite nume, e privit acum, de foarte mulți lideri evanghelici proeminenți din Occident, ca fiind singura metodă eficace de creștere spirituală / formare spirituală. Asta e chiar culmea teologiei evanghelice, când luăm în calcul faptul că misticismul contemplativ a fost una din cele mai eficiente și seducătoare arme folosite de Biserica Catolică în Contrareformă, pentru a opri și anula răspândirea cuceririlor spirituale ale Reformei Protestante din secolul al XVI-lea ! Este foarte tragic că s-a ajuns până aici! Atât solista vocală de la Jesus Culture, Kim Walker-Smith cât și predicator(easa) carismatică Heidi Baker sunt practicante ale rugăciunii contemplative, care este larg răspândită între liderii din N.A.R! Este absolut fără nici un dubiu dovedit teologic că scopul practicării misticismului contemplativ este inducerea stării de transă mistică (ocultă), în care mintea intră în punctul neutru (încetează procesul rațional al gândirii), pentru ca „inima” să se poată conecta cu „divinitatea” și astfel să primească diferite mesaje din lumea spirituală (de dincolo): viziuni, voci audibile, etc., cu scopul de a crește, chipurile, intimitatea cu Dumnezeu și de a evolua spiritual la contopirea cu El, la realizarea că noi oamenii suntem parte a ”divinității”. Dacă vi se part ne-biblice, anti-creștine și panteiste ori panenteiste aceste doctrine mistice, nu trebuie să vă mire acest fapt, pentru că exact așa stau lucrurile.

Un alt „fir roșu” , care străbate profund  aspectele importante ale teologiei acestor două rețele amintite mai sus, este  dorința profundă a liderilor acestor mișcări de a coopera ecumenic extins cu Biserica Romano-Catolică, care este azi inițiatoarea ecumenismului radical, de tip globalist (extins inclusiv către lumea păgână, către religiile păgâne, depășind clasicul ecumenism care nu depășea în trecut granițele bisericilor / denominațiunilor creștine, nominale sau nu).

Un alt „fir roșu” este paralelismul (asemănarea) dintre scopul final al dominionismului N.A.R și Planul P.E.A.C.E mondial, inițiat și demarat de mega-pastorul baptist Rick Warren și rețeaua sa P.D.C (Rețeaua bisericilor conduse de scop). E foarte, foarte tragic că evanghelicii baptiști, care au fost cunoscuți tot timpul pentru doctrina lor evanghelică sănătoasă, se lasă târâți în aceste proiecte ale agendei politico-religioase globaliste și ecumenice. Ei par că au ajuns acum orbi și surzi spirituali și nu mai văd și nu mai aud avertismentele clare, serioase  și profetice ale Scripturii în legătură cu această agendă!

Dacă aceste aspecte, aceste „fire roșii”,  nu-i mai îngrijorează azi decât pe puțini din pastorii, liderii sau teologii evanghelici, este datorită faptului că majoritatea lor au abandonat de mult, chiar dacă nu oficial, faptul că Biblia este singura autoritatea supremă în materie de doctrină și practică spirituală în viața de credință. Aceștia și-au aruncat astfel busola spirituală peste bord  și, ca să mă exprim ușor sincretistic, așa cum le place ecumenicilor, și-au făcut în acest mod harakiri / seppuku, din punct de vedere spiritual  (harakiri este un tip de sinucidere ritualică în budismul japonez, practicat de samurai).

Medicina modernă spune faptul că, cancerul apare atunci când sistemul imunitar (sistemul de apărare) al organismului nu-și mai face datoria cum trebuie, când el se dereglează și slăbește nemaiputând distruge celule anarmole / cancerigene care se formează tot timpul în corpul tuturor oamenilor. La fel, când pastorii bisericilor, a căror menire biblică este hrănirea sănătoasă și vegherea / păzirea turmei Domnului încredințate lor, nu-și mai fac datoria cum trebuie, cancerul spiritual cu metastazele sale spirituale erupe nestingherit ducând inevitabil la îmbolnavire gravă și moarte spirituală. Din păcate sunt unii pastori, care deși nu sunt orbi spirituali și pot deci să vadă această boală spirituală, totuși ei aleg sănu înțelegă că este mult mai ușor și mai puțin dureros să previi cancerul spiritual, luându-ți măsurile necesare conform cu învățătura Scripturii, chiar dacă asta te face nepopular, decât să fii obligat să faci ulterior chimioterapie spirituală asupra bisericii tale, pe un trup împânzit de metastaze (erezii).

Lipsa de veghere are un potențial distructiv enorm, de care Scriptura ne avertizează! Așa au luat naștere și au crescut și metastazele spirituale pe care le veți vedea prezentate în înregistrările video de mai jos. Rețeaua carismatică Noua Reformă Apostolică (N.A.R) deține locul fruntaș în acest top malign al ereziilor și practicilor aberante. Începând cu manifestările animalice de la “trezirea / binecuvântarea” spirituală carismatică – Toronto Blessing (unde au avut și mai au loc manifestări animalice atribuite blasfemiator Duhului Sfânt: cotcodăcit, lătrat și mers în patru labe, urlete de lupi, beția în “Duhul”, râs isteric necontrolat / râsul ”sfânt”, convulsii demonice incontrolabile, etc.), desfășurate sub bagheta magică a cuplului de șamani carismatici și lideri N.A.R, John și Carol Arnott, continuând apoi cu la fel de aberanta și groteasca Lakeland Revival (trezirea spirituală carismatică din Lakeland, Florida), desfășurată sub bagheta șamanului carismatic, preacurvarul lider și “apostol” N.A.R, Todd Bentley, apoi scenele înfiorătoare de ritualuri și transe mistice de woodoo ”creștin” din biserica liderului și “apostolului” N.A.R, Rick Joyner, și terminând cu Biserica Bethel din Redding, California, a liderului și “apostolului” N.A.R, Bill Johnson, unde are loc ritualul carismatic de inducere a starii de transă mistică ocultă, numit ’’Fire tunnel” (tunelul de foc), unde apar manifestări mistice similare, de extaz și isterie mistică incontrolabilă, la fel ca și în ritualul păgân de trezire a energiei Kundalini din Hinduism. Să nu uităm ceea ce am specificat chiar de la începutul acestui articol:  Trupa muzicală ”Jesus Culture” este departamentul / aripa muzicală a bisericii carismatice Bethel din localitatea Redding, California, păstorită de controversatul pastor și „apostol” BILL JOHNSON (cunoscut pentru atracțiile sale pentruocultismul New Age).

CÂTEVA DETALII DESPRE SUCCESUL ATINS DE TALENTATA TRUPĂ DE MUZICIENI CARISMATICI DE LA “JESUS CULTURE”:

—— “Jesus Culture” are azi MILIOANE de fani care-i urmăresc pe rețelele de socializare

—— ”Jesus Culture” au videoclipuri muzicale cu ZECI de MILIOANE de vizualizări pe youtube

—— ”Jesus Culture” vând în câteva minute toate biletele de spectacol pe stadioane sau săli de 15 000(cincisprezece mii) de locuri

—— ”Jesus Culture” este motivul exploziei de popularitate, fără precedent, a doctrinelor și practicilor aberante ale rețelei carismatice N.A.R, între tinerii evanghelici, atât din bisericile cu orientare carismatică cât și din bisericile evanghelice sănătoase doctrinar, din tot spațiul evanghelic occidental vorbitor de engleză (S.U.A., U.K., Canada, Australia, etc.). Adolescenților și tinerilor adulți le place enorm muzica contemporană cântată de talentații muzicieni de la Jesus Culture! Ei se lasă apoi ușor duși de val în față evangheliștilor / ideologilor N.A.R, după ce au beneficiat de ședințe muzicale consistentă marca Jesus Culture, cu muzica și versurile lor repetitive (stil mantra) menite să creeze un efect hipnotic, de transă, asupra minții umane, mai greu de perceput însă pentru unii.

VIZIONAȚI VĂ ROG CU MARE DISCERNĂMÂNT CARE ESTE “ISUS”-UL PE CARE-L PREDICĂ EVANGHELISTA CARISMATICĂ, LIDERĂ ÎN N.A.R, HEIDI BAKER, ȘI PE CARE APOI  ÎL MĂRTURISEȘTE SOLISTA VOCALĂ DE LA JESUS CULTURE (DEPARTAMENT MUZICAL SUBORDONAT “APOSTOLULUI”  N.A.R,  BILL JONSON):

Heidi Baker – Constrânsă de iubire… (VIDEO – subtitrat în lb. română!)

O întîlnire cu Isus ? Dar care „Isus” ?  (VIDEO – subtitrat în lb. română!)

CÂTEVA SURSE DE INFORMAȚIE PE SUBIECTUL JESUS CULTURE ȘI N.A.R:

http://apprising.org/2013/01/24/jesus-cultures-kim-walker-smiths-alleged-encounter-with-god-the-father-and-jesus-christ/embed/#?secret=soa8iTtG1z

http://apprising.org/2013/01/03/jesus-culture-you-sure-its-the-real-jesus/embed/#?secret=uIm0HiHp0Q

http://apprising.org/2013/01/03/jesus-culture-of-bethel-church-and-practicing-raising-the-dead/embed/#?secret=v7R0TT6mVY

 

 

 

 

 

Reclame