Scrisoare catre tineri.

Scrisoare către tineri.

Treziţi-vă, tinerilor, căci vă amăgesc!

Vi s-a spus*:

«Veţi fi fericiţi, dacă veţi urma impulsurile inimii voastre!» Biblia spune: «Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!» (Matei 5:8)«Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe cei desfrânaţi şi adulteri». (Evrei 13:4)

Vi s-a spus:

«Daţi difuzoarele la maxim, faceţi muzică asurzitoare; atunci vă simţiţi bine!»

Biblia spune: «În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră». (Isaia 30:15) «Pacea lui Hristos … să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări spirituale, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră». (Coloseni 3:15–16)

Vi s-a spus:

«Deconectaţi-vă raţiunea, relaxaţi-vă şi renunţaţi la orice critică! Gândiţi pozitiv şi extindeţi-vă conştiinţa prin meditaţie, droguri şi tehnici mentale!

» Biblia spune: «Fiţi înţelepţi, dar, şi vegheaţi în vederea rugăciunii». (1 Petru 4:7) «Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că adversarul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă…». (1 Petru 5:8–9)

Vi s-a spus:

«Interesaţi-vă de practicile oculte – magie, vrăjitorie, esoteric – atunci veţi avea forţă şi puteri supranaturale!»

Biblia spune: «Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care practică ghicirea, citirea în stele, care prezice viitorul, nici un vrăjitor, nici unul care rosteşte un blestem, nici un medium sau spiritist, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste naţiuni dinaintea ta». (Deutronom 18:10–12). «Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânaţii, criminalii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!». (Apocalipsa 22:15) «… partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă…». (Apocalipsa 21:8)

Vi s-a spus:

«Duceţi-vă acolo unde veţi găsi semne mari şi minuni, unde sunt descoperiri şi viziuni extraordinare şi unde veţi face experienţe cu totul speciale!»

Biblia spune: «Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi». (1 Ioan 4:1) «Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să în- şele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi». (Matei 24:24)

Vi s-a spus:

Uniţi-vă, căci toate religii adoră acelaşi Dumnezeu!» Biblia spune: «Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău … Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine». (Exodul 20:2–3) «Nu învăţaţi calea naţiunilor … Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Dumnezeii aceştia sunt ca un stâlp de palmier…». (Ieremia 10:2,3,5) Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune: «Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine». (Ioan 14:6)

Vi s-a spus:

«Toţi oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu; căci Duhul lui Dumnezeu locuieşte în fiecare dintre noi!»

Biblia spune: «Dar tuturor celor ce L-au primit (pe Isus Hristos), adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu … născuţi … din Dumnezeu». (Ioan 1:12–13) «Şi după ce a fost făcut desăvârşit, a devenit pentru toţi cei ce-l ascultă Autorul unei mântuiri veşnice». (Evrei 5:9)

Vi s-a spus:

«Nu vorbiţi de păcat, ci numai despre greşeli, întâmplări nefericite, scăpări şi lucruri nereuşite! Binele şi răul este acelaşi lucru!»

Biblia spune: «… păcatul este ruşinea popoarelor». (Proverbe 14:34) «Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!». (Isaia 5:20).

Vi s-a spus:

«Căutaţi să ţineţi cont de voi înşivă! Dacă meditaţi suficient, veţi constata că adevărul este în voi.»

Biblia spune: «Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, desfrânările, furturile, mărturiile mincinoase, blasfemiile. Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om… ». (Matei 15:19–20) «Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească». (Romani 7:18,25).

Vi s-a spus:

«Acceptaţi-i pe toţi, cu credinţa şi cu felul lor de viaţă; lăsaţi fiecăruia cultura şi stilul lui de viaţă!»

Biblia spune: «… mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială…». (1 Tesaloniceni 5:14) «Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici cei desfrânaţi, nici închinătorii la idoli, nici cei adulteri, nici cei perverşi, nici homosexualii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici batjocoritorii, nici avarii nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru» (1 Corinteni 6:9–11)

De aceea: Refuzaţi să acceptaţi modelele care vă sunt prezentate în reviste, la radio, televiziune şi internet, care vorbesc despre dragoste, dar se gândesc la libertinaj, şi vă conduc la ruină!

Rămâneţi statornici la modelul lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care este curat şi sfânt şi care ne arată prin viaţa şi învăţătura Sa cum se arată adevărata dragoste.

Refuzaţi confuzia religioasă a ecumenismului nebiblic. Rămâneţi statornici la împătritul, numai la(«solo») Sfânta Scriptură: numai Biblia, numai Isus, numai harul, numai credinţa!

Refuzaţi alinierea după semnele şi minunile nebiblice. Rămâneţi statornici la cea mai mare minune: rănile lui Isus Hristos, care şi-a dat viaţa pe cruce pentru răscumpărarea noastră şi a înviat în mod minunat a treia zi!

Refuzaţi cultura distractivă atât de răspândită – cu regret, acceptată chiar şi în unele adunări – care falsifică chiar şi crucea lui Isus Hristos, făcând din ea un subiect de distracţie, iar prin aceasta bătându-şi joc de Dumnezeu!

Rămâneţi statornici în Dumnezeul trinitar, care este în acelaşi timp sfânt şi drept, plin de dragoste şi milostiv! Refuzaţi misticismul nebulos care insinuează că în voi locuieşte de la sine o «scânteie divină»!

Rămâneţi statornici cu privire la realitatea stricăciunii totale şi a stării pierdute a inimii omeneşti, care depinde în întregime numai de mântuirea prin harul lui Dumnezeu!

Refuzaţi cultura muzicală conform căreia elementele păgâne (ritmurile isterice sălbatice, repetările de forma unui slogan mistic (mantra) sau melodiile extrem de tărăgănate şi care te aduc într-o stare de transă) pot să-i aducă pe oameni la credinţa în Isus Hristos.

Rămâneţi statornici la cântările spirituale binefăcătoare care vin dintr-o inimă liniştită şi blândă.

Refuzaţi cursul lumii actuale, în spatele căruia se ascunde duhul adversarului!

Rămâneţi statornici în Duhul Sfânt, care vă va despărţi de lumea aceasta trecătoare şi vă conduce în tot adevărul!

* în lume şi uneori chiar în bisericile evanghelice .

Lothar Gassmann (Pforzheim) Zeitjournal – 4/2007

Sursa: http://www.L-Gassmann.de

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s