Sfinti,moaste si icoane facatoare de minuni;samani spirituali,preoti si vindecatori.

Sfinţi, moaşte şi icoane făcătoare de minuni; şamani spirituali, preoţi şi vindecători

by andrucroitoru

Găsesc în ultima vreme o înclinație deosebită spre fenomenul religios miraculos și supranatural. Ce mă îngrijorează și mă întristează în același timp este îndepărtarea chiar a unor evanghelici de la „tradiția” specifică credinței lor către practici nebiblice, periculoase, false, diabolice și respinse de înaintașii credinței noastre.Nu mai îmi ajunge timpul și spațiul să vorbesc mai pe îndelete despre icoanele făcătoare de minuni, despre mersul la moaște, cinstirea, rugăciunea și sărbătorirea unor sfinți cu puteri de vindecare (în special după moarte), mersul la preoți pentru dezlegare, blestem, vindecare, rezolvarea problemelor etc.

Vedem oameni care, pentru rezolvarea unor probleme personale, se duc la preoți, la vindecători, la vrăjitori, la diverși lideri religioși care, indiferent de numele pe care îl poartă, fac același lucru – promit vindecări, transformări, rezolvarea problemelor din căsătorie, din trup, din dragoste, din diverse relații etc.

Mă deranjează în mod special faptul că ultimul argument al unora este faptul că s-a făcut o minune. Iar ca să fie mai convingătoare lucrarea ei spun că a fost „în Numele Domnului Isus” ca și cum simpla rostire a cuvintelor oferă autoritate incontestabilă. Consider că este necesar să lămurim această problemă a miracolelor.

I. Prin cine se pot face minuni? Nici un om nu face miracole cu autoritatea sau puterea proprie. Puterea lui poate veni doar din două direcții: de la Dumnezeu sau de la diavolul. Dar aceste două surse sunt diferite ca cerul de pământ și ele trebuie să fie diferențiate pentru a nu ne lăsa amăgiți de lucrătorii celui rău.

1. Făcătorii de miracole necredincioși. Chiar dacă unii nu pot accepta această realitate totuși ea este atestată de Sfânta Scriptură. Sunt oameni care nu sunt mântuiți (iertaţi şi eliberaţi de păcate, către drumul spre cer) şi care totuși fac miracole. Această simplă realitate trebuie să ne pună în gardă și să ne pocăim de ahtierea religioasă prezentă la apariția unor așa-ziși vindecători și făcători de miracole.

a. Miracole autentice. Priviți doar la două texte biblice care atestă că este posibil ca ei să facă minuni reale. Scriptura însă arată foarte clar cum pot fi recunoscuți acești oameni în ciuda miracolelor pe care le fac, așa încât nimeni să nu fie dus în rătăcire.

Matei 7:22-23 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’

Observați: (i) sunt „mulți” care fac minuni. Noi putem crede că nu fac minuni dar Scriptura arată că ei fac aceste minuni și nu sunt cazuri izolate; (ii) Aceștia fac „multe minuni”. Nu sunt doar câteva exemple izolate; (iii) minunile sunt făcute „în Numele Tău” adică al Domnului Isus Hristos. Deci aceștia sunt oameni care Îl mărturisesc, cu gura, pe Hristos. Ar trebui să fim mai precauți când auzim citarea obsesivă a numelui lui Hristos deoarece acesta nu este un criteriu după care să judecăm relația unui om cu Dumnezeu; (iv) Domnul Isus nu neagă autenticitatea acestor minuni ci faptul că acești oameni „lucrează fărădelege” și nu sunt „cunoscuți” de Hristos.

Cum poate face un necredincios minuni reale?

Dumnezeu are în plan să facă anumite minuni. Providența lui Dumnezeu face ca, din punctul nostru de vedere, să existe o coincidență între mersul la un șaman dintr-ăsta religios și realizarea unei minuni pe care Dumnezeu ar fi făcut-o oricum. Dovadă este faptul că mulți nu fac toate aceste ritualuri religioase, nu se duc la moaște, preoți și șamani și totuși experimentează miracole.

Vă exemplific acest lucru prin religia canaaniților. Ei se închinau zeului ploii ca să primească ploaie. Noi știm că Dumnezeu dă ploaie peste cei buni și peste cei răi. Ce concluzie credeți că au tras ei când în urma ritualurilor lor păgâne și în urma rugăciunilor către Baal (un dumnezeu fals) au primit ploaie? Evident – că Baal există, că are putere peste ploaie, că le-a ascultat rugăciunile și că el îi de acord cu felul lor de închinare. Dar toate aceste concluzii erau cât se poate de greșite. Dumnezeu dăduse ploaie, nu Baal.

Din păcate așa se întâmplă astăzi, oamenii se mărturisesc la preoți, sărută moaște și icoane, venerează sfinți și cred în puterea de vindecare și facere de miracole a unor morți. Se întâmplă în multe cazuri să fie rezolvate probleme. De multe ori sunt chestiuni psihologice și de auto-sugestie, de multe ori diavolul nu ia decât simptomele și boala se agravează dar uneori pur și simplu Dumnezeu rezolvă problemele unor oameni. Asta nu spune nimic despre faptul că ei sunt într-o relație bună cu Dumnezeu sau că religia lor este autentică.

Pe lângă aceasta Dumnezeu nu și-a limitat miracole la cei credincioși ci este ca ploaia ce cade și peste cei buni și peste cei răi. Cu alte cuvinte, faptul că Dumnezeu a făcut o minune pentru tine nu spune NIMIC despre starea spirituală – că ești mântuit sau că ești într-o relație bună cu El ci spune doar ceva despre El – că este bun și că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință.

De ce permite Dumnezeu să se facă miracole prin necredincioși?

– ca pedeapsă. Dumnezeu trimite aceste lucrări „de rătăcire”pentru că „n-au crezut adevărul ci au găsit plăcere în nelegiuire”. Așadar, Dumnezeu lasă oamenii să creadă aceste miracole pentru că au respins adevărul revelat și au preferat necredința și minciuna. Primesc ceea ce au dorit.

2 Tesaloniceni 2:9-12 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

– ca permisiune. Dumnezeu lasă să se înfăptuiască minuni pentru simplul fapt, așa cum am observat deja, că El are deja în plan să facă acele minuni. Coincidența, din perspectivă umană, face ca aceste miracole să aibă loc concomitent cu diverse acțiuni, ritualuri și căutări ale oamenilor la lideri spirituali, la făcători de miracole sau chiar la vrăjitori.

Matei 7:22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’

– ca testare. Poporului Israel i-au fost trimiși profeți mincinoși care făceau minuni adevărate ca să fie testați dacă inima le era prinsă de Dumnezeu în totalitate sau dacă ar fi renunțat la El pentru niște miracole sau pentru rezolvarea unor probleme personale – ceea ce s-a și întâmplat în multe cazuri.

Deuteronomul 13:1-2 Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – şi să le slujim!’, să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

b. Miracole „mincinoase”. Deși Antihristul nu s-a arătat noi știm că duhul lui antihrist este în lume după cum spunea apostolul iubirii: „duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum” (1 Ioan 4:3). Scriptura ne arată felul în care duhul lui antihrist lucrează aceste semne și miracole mincinoase.

Nu vă lăsați rătăciți, miracolele „mincinoase” sunt de două tipuri: sunt miracole care în realitate nu sunt miracole ci doar la suprafață și sunt miracole reale dar care sunt numite „mincinoase” pentru că sunt făcute de tatăl minciunii, de Satan. Le vom analiza pe scurt.

(i) Miracole „mincinoase” datorită aparențelor. Voi menționa doar două exemple. Ele pot fi mai multe dar acestea le-am depistat acum. Diavolul se folosește de șarlatani care știu să manipuleze și să lucreze cu psihicul omului lăsând o impresie foarte puternică cu privire la faptul că s-a realizat un miracol.

Efectul placebo. Sunt handicapuri locomotorii, orbire, surzenie și alte asemenea boli care se datorează unor factori psihologici și nu fizici. Așadar, în multe cazuri, prin auto-sugestie aceste handicapuri și boli dispar. Nu dispar pentru că au loc minuni sau pentru că medicamentele au un efect asupra trupului ci pentru că pacientul trăiește schimbări la nivelul psihicului. Mulți asemenea vindecători și făcători de minuni folosesc hipnoză, manipularea și auto-sugestia.

Vindecarea simptomelor. Nu am vreun text dar sunt sigur că diavolul poate lua simptomele unor boli și să dea senzația unei vindecări tocmai ca să ducă în rătăcirea oamenii. Multe cazuri de așa-zise vindecări s-au dovedit a fi false și, din păcate, unii oameni au sfârșit în boli crunte și chiar moarte datorită prostiei de a fi crezut într-o falsă vindecare.

(ii) Miracole „mincinoase” datorită sursei lor. Când spun că sunt „autentice” nu mă refer la faptul că sursa lor este Dumnezeu ci la faptul că ele chiar se întâmplă. În alte pasaje observăm că diavolul chiar a făcut miracole adevărate (ele au avut loc în realitate) dar sunt numite „mincinoase” datorită sursei lor – adică tatăl minciunii, satan. Mai jos vă prezint două cazuri:

[1] 2 Tesaloniceni 2:9-12 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

[2] Deuteronomul 13:1-2 Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: ‘Haidem după alţi dumnezei – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – şi să le slujim!’, să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul, Dumnezeul vostru, vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul, Dumnezeul vostru, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

Observați: (i) este posibil ca un proroc mincinos să facă o minune care să se împlinească. Semnul și minunea sunt reale; (ii) prorocul nu este autentic doar pentru că a făcut minunea ci el este cunoscut după mesajul lui – care se conformează sau nu Scripturilor; (iii) Domnul nu spune să ascultăm prorocul doar pentru că s-a împlinit minunea ci „să n-asculți”; (iv) Motivul pentru care a făcut minunea este fiindcă „Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul din toată inima voastră”.

De unde are Satan puterea de a face miracole?

Unii pur și simplu nu pot accepta ideea că Satan poate face miracole adevărate. El poate să facă miracole pentru că este numit „stăpânitorul lumii acesteia” în mai multe situații de către Domnul Isus (12:31, 14:30, 16:11). Este demonstrat prin mai multe exemple clasice că el stăpânește lumea fizică și de aceea poate face modificări în ea pe care noi le numim miracole.

Iov 1:12 Domnul a zis Satanei: „Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.”Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.

Toate nenorocirile care au venit peste Iov și sunt considerate niște catastrofe, au fost rezultatul lucrării diavolului. Da, el are putere limitată și doar cât îi permite Dumnezeu. Aici avem un caz particular negativ în care vedem puterea lui de distrugere dar există și cazuri diferite în care puterea lui pare să fie pozitivă.

Luca 4:5-7 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului, şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

Domnul Isus nu ripostează afirmând că, de fapt, împărățiile acelea nu erau ale diavolului și că el nu poate oferi nimic în realitate. Din contră, El înțelege perfect miza acestei ispitiri. Această ispitire nu ar fi decât un joc diabolic mizerabil și ieftin dacă nu ar fi există o miză reală pentru care Hristos să lupte, adică diavolul chiar îi putea da acele împărății.

Unde ne arată Scriptura că diavolul a făcut miracole?

Dar Scriptura ne arată multe cazuri în care diavolul a făcut, prin acoliții săi, miracole foarte mari. Voi prezenta doar câteva cazuri. Ele sunt excepționale datorită perioadei în care sunt făcute și datorită magnitudinii lor dar principiul este valabil: el face minuni.

Vindecarea unei răni mortale. Ap. 13:3 „Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată.”

Putere de biruință și stăpânire „I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

Coborârea focului din cer. Ap. 13:13 „Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.”

Icoana vorbitoare Ap 13:15 „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.”

Icoana ucide pe toți care nu se închină. Ap 13:15 „I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca … să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.”

Este evident că Satan, prin lucrătorii lui, a putut să facă miracole pe care doar Dumnezeu le poate face. El are putere de a da viața acolo unde era o rană mortală, a coborât foc din cer cum a făcut doar Ilie slujitorul lui Dumnezeu, a stăpânit tot pământul, a ucis pe cei care nu se închinau, a dat putere să vorbească unei icoane etc.

Reacția oamenilor este foarte asemănătoare cu ceea ce observăm astăzi la cei care merg la diverși lideri spirituali pentru a primi rezolvare la probleme lor: (i) mirare: „Şi tot pământul se mira după fiară” (ii) închinare: „Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina”.

2. Miracole făcute prin credincioşi. Cazul lor nu vreau să îl discut pentru că există păreri împărțite cu privire la felul în care Dumnezeu face miracole prin ei. Unii spun că o face doar la rugăciunea adunării, sau în cazuri particulare când un credincios se roagă. Alții adoptă o perspectivă diferită și afirmă că, în plus, Dumnezeu face minuni prin „dar de vindecare” sau al „facerii de minuni”. Pe lângă toate acestea, Dumnezeu, sunt de acord toți credincioșii, face minuni în mod direct, fără instrumente umane.

II. Cum putem discerne între o minune făcută printr-un credincios și una printr-un necredincios?

Singurul criteriu incontestabil este raportarea la Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt două teste simple: dacă omul proclamă Cuvântul lui Dumnezeu și dacă omul practică Cuvântul lui Dumnezeu. Ambele teste sunt nenegociabile. Dacă cineva pare să practice adevărul dar proclamă erezii – este un profet mincinos. La fel, dacă proclamă adevărul dar practică nelegiuirea, este un profet mincinos.

– Amintiți-vă acuzația lui Hristos pentru făcătorii de minuni pe care i-a respins: ei lucrau fărădelegea – deci nu practicau Cuvântul lui Dumnezeu.

– Apoi amintiți-vă de cazul prorocului care a făcut o minune și care a transmis un mesaj contrar revelației existente până la acea vreme. Deci ei nu proclamau conform revelației scrise.

III. Cum putem discerne între lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu și lucrările false ale diavolului?

Vreau să închei prezentând o grilă prin care putem discerne minunile care vin de la Dumnezeu și care sunt de la diavolul. Ar trebui să nu stăm cu gura închisă sub pretextul că s-ar putea ca să hulim lucrarea lui Dumnezeu supranaturală fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat criterii clare prin care putem să facem deosebire între rău și bine, între fals și autentic, între divin și diabolic, între aparență și realitate.

2 Tesaloniceni 2:9-12 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.

Viața în păcat. Acolo unde lipsește sfințenia nu avem de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Făcătorii de miracole mincinoși și cei care sunt înșelați de aceștia sunt caracterizați de „amăgirile nelegiuirii” și „au găsit plăcere în nelegiuire”. Prima expresie îi descrie pe falșii profeți și a doua pe cei înșelați de ei. Ce au în comun? Trăirea în păcat.

Spre exemplu, trăiești în păcat și nelegiuire dar vrei neapărat să ți se rezolve o problemă în căsnicie, sau să fii vindeca de o boală sau să ți se rezolve un necaz. Apelezi la lideri spirituali pentru a-ți rezolva problema chiar dacă știi că cea mai mare problemă a ta este una spirituală și faptul că trăiești cum lui Dumnezeu nu îi place. Cum crezi că minunea este de la El deodată ce îi batjocorești sfințenia?

Revelația mincinoasă. Prin două expresii se afirmă că acești oameni „n-au primit dragoste adevărului” și „n-au crezut adevărul”. În mod necesar respingerea adevărului înseamnă adoptarea minciunii. Așa că se afirmă în continuare despre falșii făcători de miracole că lucrează cu „puteri mincinoase” și „amăgirile nelegiuirii”. Iar cei înșelați de ei primesc „o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună”.

Aplicația este simplă. Sunt oameni dezinteresați de Scripturi. Au Cuvântul lui Dumnezeu acasă dar îl neglijează și chiar îl urăsc. Tot ceea ce doresc este o vindecare, să iasă dintr-o gaură financiară, sau să-i fie rezolvată o problemă în dragoste. Dumnezeu nu poate lucra decât în termenii adevărului și de aceea îi lasă pe mincinoși să-i înșele pe alți mincinoși. Din păcate sunt foarte mulți.

Necredința. Se spune despre cei înșelați că „n-au crezut adevărul”. Cu alt cuvinte problema lor nu este neștiința, adică ignoranța ci necredința – ei știu adevărul dar îl resping și nu vor să îl creadă. Necredința nu se datorează faptului că adevărul nu este credibil și vrednic de încredere ci datorită faptului că omul preferă falsitatea.

Cum pot oamenii necredincioși, această necredință fiind dovedită prin faptele lor de fiecare zi, oameni care nu plac lui Dumnezeu (fiindcă fără credință nu-I putem fi plăcuți) să pretindă că Dumnezeu i-a vindecat la moaște, la preoți, la șamani spirituali – când ei nu au nici o tangență cu trăirea în dependență 100% de Dumnezeu?

Calea pierzării. Ultima expresie prin care sunt descriși cei înșelați este „cei ce sunt pe calea pierzării”. Și se afirmă despre ei că „n-au crezut adevărul ca să fie mântuiți”. Cei mai mulți oameni care fac pelerinaje pentru vindecări și minuni sunt siguri că nu sunt mântuiți. Ei sunt în dușmănie cu Dumnezeu, se îndreaptă spre iad dar mărturisesc că Dumnezeu le face vindecări etc. Acestea sunt basme.

andrucroitoru | Juli 5, 2015
Reclame

2 gânduri despre “Sfinti,moaste si icoane facatoare de minuni;samani spirituali,preoti si vindecatori.

  1. Oamenii in general alearga dupa ce se poate vede. Copiii lui Dumnezeu,stiu ca, neprihanirea se capata prin credinta.Romani 1:16. Si credinta se ocupa cu lucrurile nevazute.Evrei 11:1. Atentie! nu credinta aceasta naturala cu care se naste oricare din noi. Este credinta pe care o da Dumnezeu ca dar Efeseni 2:8.si care lucreaza neprihanirea, adica starea de curatie care ne poate apropia de Dumnezeu. Ce este trist ca si cei care fregventeaza o adunare sau alta nu sunt constienti despre ce credinta este vorba in viata lor. Cel care a primit aceasta credinta ca dar, se vede si rezultatul in viata.Cele vechi sau dus iata ca toate sunt noi.

    John fischer

    fischerdotcom.wordpress.com

    1. Multumesc pentru comentariu,la fel ca si dvs.vad si eu .Din pacate daca te duci prin paginile crestinilor de pe Facebook,vezi lumea si placerile ei postate.Altii posteasza niste maxime,citate ale unor ateisti care nicidecum nu au iubit pe Domnul.Ei insa le posteaza pentru ca in maxiemle acestea vad o intelepciune.Dar noi trebuie sa raspandim intelepciunea lui Dumnezeu.Omului nepocait este o nebunie intelepciunea lui Dumnezeu.1 Corinteni 2;14.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s