„Morti fata de pacat si vii pentru Dumnezeu.”

 Poza-Biblia.

Versetele care urmeaza au fost scrise pentru noi,care suntem nascuti din nou,nicidecum pentru cei din lume care nu cunosc viata noua din Dumnezeu.Uitandu-ne astazi in cele mai multe adunari in care se spune ca sunt mantuitii Domnului,ce vedem?Se mai vede aceasta rastignire a firii fata de pacat?fata de placerile lumii?Pentru ce s-au botezat asa de multi in moartea Domnului dar nu se vede in practica ca sunt schimbati?De ce nu se mai traieste o viata noua pentru Dumnezeu?la ce folos atunci acest botez in moartea Domnului daca firea veche predomina mai departe?…….

________________________________________________________________________________

1 Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?Rom 3.8; Rom 6.15;

2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?Rom 6.11; Rom 7.4; Gal 2.19; Gal 6.14; Col 3.3; 1Pet 2.24

3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?Gal 3.27; 1Cor 15.29;

4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.Col 2.12; Rom 8.11; 1Cor 6.14; 2Cor 13.4; Ioan 2.11; Ioan 11.40; Gal 6.15; Efes 4.22-24; Col 3.10

5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.Filip 3.10-11;

6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;Gal 2.20; Gal 5.24; Gal 6.14; Efes 4.22; Col 3.5-9; Col 2.11;

7 căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.1Pet 4.1;

8 Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,2Tim 2.11;

9 întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui.Apoc 1.18;

10 Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.Evr 9.27-28; Luc 20.38;

11 Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.Rom 6.2; Gal 2.19;

12 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.Ps 19.13; Ps 119.133;

13 Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.Rom 7.5; Col 3.5; Iac 4.1; Rom 12.1; 1Pet 2.24; 1Pet 4.2;

14 Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.Rom 7.4-6; Rom 8.2; Gal 5.18;Harul nu îndreptăţeşte păcatul.

15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.1Cor 9.21;

16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?Mat 6.24; Ioan 8.34; 2Pet 2.19;

17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.2Tim 1.13;

18 Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii. –Ioan 8.32; 1Cor 7.22; Gal 5.1; 1Pet 2.16;

19 Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!

20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.Ioan 8.34;

21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine: pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea.Rom 7.5; Rom 1.32;

22 Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică.Ioan 8.32;

23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.Gen 2.17; Rom 5.12; Iac 1.15; Rom 2.7; Rom 5.17-21; 1Pet 1.4;

Romani cap.6;1-23.

______________________________________________________________________________________

Toata Scriptura este plina de indemnuri,de invataturi,in ea este cuprinsa gandurile lui Dumnezeu,ea este insuflata de Duhul Sfant,avem in ea totul ce ne trebuie pentru ca sa ducem viata sfanta pe care o doreste Dumnezeu.Apoi avem Duhul Lui in noi prin care putem omori faptele firii….Avem acest Har mare de la Dumnezeu prin care suntem ajutati ca sa fim placuti Ap.Pavel in ROMANI 7;14-25 descrie ca prin Cristos el ajunge ca sa isi tina in stapanire omul cel vechi.Prin lupta carnii noastre noi esuam.Scriptura ne descrie cum este Dumnezeu,cine este El,ne descrie cine suntem noi si ce doreste Dumnezeu de la noi,apoi tot ea ne arata calea cum putem fii liberi de poftele noastre firesti.Suntem deci invatati prin ea cum sa ne traim viata in Domnul in acest trup pacatos.

Aici mai jos sunt mai multe indemnuri pentru omul cel nou,nascut din Duh si Adevar.O lista cu multe din carateristicile care le poarta omul cel vechi in sine si care trebuiesc eliminate,rastignite prin puterea Duhul Sfant.Dumnezeu ne cere inoirea duhului nostru,sa ne dezbracam de omul cel vechi si imbracand pe cel nou.Daca nu citim profund,cu dragoste cuvantul lui Dumnezeu nu vom stii care sunt lucrarile firii vechi,ce trebuie sa eliminam din inima noastra.

Rugaciunea noastra sa fie zilnic aceasta:”Doamne cerceteaza inima mea si vezi ce mai este in ea care Te impiedeca sa ma binecuvintezi si sa ma faci o binecuvantare pentru cei din jurul meu,ajuta-ma ca cea ce Duhul Tau imi descopera ca placere a firii mele pacatoase,sa aduc cu cainta la Tine,si in puterea Duhului Tau sa o tin rastiginita…”Pana in ziua de astazi aceasta rugaciune nu lipseste de pe buzele mele.Si Domnul,in toti anii traiti cu El,si pana in prezent ,a facut si face acest lucru:imi pune inaintea ochilor mei ce nu este placut Lui,si traiesc eliberarea.Dar daca noi nu cautam sa cunoastem voia Sa,nu este de mirare daca noi traim mai departe in omul cel vechi si poftele lui.Multi raman copilasi in credinta,si prin purtarea lor ajung sa fie o pricina de poticnire pentru altii care sunt proaspeti in credinta.Sau daca cineva nemantuit vine in adunare si vede ce viata duc unii,isi zic ca mai bine raman acolo unde sunt,la ce folos sa mai vina in adunare daca si aici este ca si in lume?

__________________________________________________________________________________________

17 Iată, dar, ce vă spun şi mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi cum trăiesc păgânii în deşertăciunea gândurilor lor,Efes 2.1-3; Efes 4.22; Col 3.7; 1Pet 4.3; Rom 1.21;

18 având mintea întunecată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu, din pricina neştiinţei în care se află în urma împietririi inimii lor.Fapt 26.18; Efes 2.12; Gal 4.8; 1Tes 4.5; Rom 1.21;

19 Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie.1Tim 4.2; Rom 1.24-26; 1Pet 4.3;

20 Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos;

21 dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţiEfes 1.13;

22 cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare;Col 2.11; Col 3.8-9; Evr 12.1; 1Pet 2.1; Rom 6.6; Efes 2.2-3; Efes 4.17; Col 3.7; 1Pet 4.3;

23 şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre,Rom 12.2; Col 3.10;

24 şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.Rom 6.4; 2Cor 5.17; Gal 6.15; Efes 6.11; Col 3.10; Efes 2.10;

25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.Zah 8.16; Efes 4.15; Col 3.9; Rom 12.5;

26 „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastrăPs 4.4; Ps 37.8;

27 şi să nu daţi prilej diavolului.2Cor 2.10-11; Iac 4.7; 1Pet 5.9;

28 Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.Fapt 20.35; 1Tes 4.11; 2Tes 3.8-12; Luc 3.11;

29 Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.Mat 12.36; Efes 5.4; Col 3.8; Col 4.6; 1Tes 5.11; Col 3.16;

30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.Isa 7.13; Isa 63.10; 1Tes 5.19; Efes 1.13; Luc 21.28; Rom 8.23; Efes 1.14;

31 Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.Col 3.8-19; Tit 3.2; Iac 4.11; 1Pet 2.1; Tit 3.3

;32 Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.2Cor 2.10; Col 3.12-13; Mat 6.14; Marc 11.25;

Efeseni 4;17-32.

____________________________________________________________________________________

1 Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi .Mat 5.45-48; Luc 6.36; Efes 4.32;

2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu. Ioan 13.34; Ioan 15.12; 1Tes 4.9; 1Ioan 3.11-23; 1Ioan 4.21; Gal 1.4; Gal 2.20; Evr 7.27; Evr 9.14-26; Evr 10.10-12; 1Ioan 3.16; Gen 8.21; Lev 1.9; 2Cor 2.15;

3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi. Rom 6.13; 1Cor 6.18; 2Cor 12.21; Efes 4.19-20; Col 3.5; 1Tes 4.3; 1Cor 5.1;

4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire. Mat 12.35; Efes 4.29; Rom 1.28; 1Cor 6.9; Gal 5.19-21;

5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu. Col 3.5; 1Tim 6.17; Gal 5.21; Apoc 22.15;

6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. 

Ier 29.8; Mat 24.4; Col 2.4-18; 2Tes 2.3; Rom 1.18; Efes 2.2;

7 Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.

8 Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii. 

Isa 9.2; Mat 4.16; Fapt 26.18; Rom 1.21; Efes 2.11-12; Efes 4.18; Tit 3.3; 1Pet 2.9; Ioan 8.12; Ioan 12.46; 2Cor 3.18; 2Cor 4.6; 1Tes 5.5; 1Ioan 2.9; Luc 16.8; Ioan 12.36;

9 Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.Gal 5.22;

10 Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului .Rom 12.2; Filip 1.10; 1Tes 5.21; 1Tim 2.3;

11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. 

1Cor 5.9-11; 1Cor 10.20; 2Cor 6.14; 2Tes 3.6-14; Rom 6.21; Rom 13.12; Gal 6.8; Lev 19.17; 1Tim 5.20;

12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns. 

Rom 1.24-26; Efes 5.3;

13 Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. Ioan 3.20-21; Evr 4.13;

14 De aceea zice: „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” .Isa 60.1; Rom 13.11-12; 1Cor 15.34; 1Tes 5.6; Ioan 5.25; Rom 6.4-5; Efes 2.5; Col 3.1;

15 Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Col 4.5;

16 Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. Gal 6.10; Col 4.5; Ecl 11.2; Ecl 12.1; Ioan 12.35; Efes 6.13;

17 De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Col 4.5; Rom 12.2; 1Tes 4.3; 1Tes 5.18;

18 Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Prov 20.1; Prov 23.20-30; Isa 5.11-22; Luc 21.34;

19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Fapt 16.25; 1Cor 14.26; Col 3.16; Iac 5.13;

20 Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. Ps 34.1; Isa 63.7; Col 3.17; 1Tes 5.18; 2Tes 1.3; Evr 13.15; 1Pet 2.5; 1Pet 4.11;

21 Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. Filip 2.3; 1Pet 5.5;

22 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; Gen 3.16; 1Cor 14.34; Col 3.18; Tit 2.5; 1Pet 3.1; Efes 6.5;

23 căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. 1Cor 11.3; Efes 1.22; Efes 4.15; Col 1.18;

24 Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Col 3.20-22; Tit 2.9;

25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, Col 3.19; 1Pet 3.7; Fapt 20.28; Gal 1.4; Gal 2.20; Efes 5.2;

26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţat-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, Ioan 3.5; Tit 3.5; Evr 10.22; 1Ioan 5.6; Ioan 15.3; Ioan 17.17;

27 ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. 2Cor 11.2; Col 1.22; Cant 4.7; Efes 1.4;

28 Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi.

29 Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica;

30 pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.Gen 2.23; Rom 12.5; 1Cor 6.15; 1Cor 12.27;

31 „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup.”Gen 2.24; Mat 19.5; Marc 10.7-8; 1Cor 6.16;

32 Taina aceasta este mare – (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). –

33 Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. Efes 5.25; Col 3.19; 1Pet 3.6;

Efeseni cap.5;1-33.
_____________________________________________________________________________________
1 Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii. 
3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, 
4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
6 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace. 
7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună. 
8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.
9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
12 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
13 Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.
14 Caci toti cei ce sunt calauziti de DUHUL lui DUMNEZEU sunt fii ai lui Dumnezeu.  
Romani 8;1-14.
___________________________________________________________________________________
Sunt multe versete citate mai sus,din care avem de invatat,sa cunoastem care este voia lui Dumnezeu pentru noi cei nascuti din nou.Sa ne fie o binecuvantare.Sa invatam sa ne omoram poftele firii in puterea Duhului care locuieste in noi,daca suntem cu adevarat mantuiti si Il avem in noi.
Harul sa ne fie inmultit din plin.M.M

3 gânduri despre “„Morti fata de pacat si vii pentru Dumnezeu.”

  1. Asa indeamna Cuvantul sa fim morti si in acelasi timp si vii. Sunt unii dintre cei ce se numesc ei „crestini” care nu vor in nici un chip sa fie morti. Ei vor sa aiba si cerul dar si lumea de acum. Cuvantul ne arata destul de clar ca, nu poti sluji la doi stapani.Cel nascut din nou nu are decat un singur stapan pe care vrea sa il multumeasca prin felul lui de a trai.Nu poti avea doi stapani. Dar este tare greu sa intelegi acest lucru.Starea de religiozitate pune stapanire pe cei mai multi.Slava Domnului ca cei ce sunt ai Lui pot implini acest verset,prin harul care le este dat.

    O zi binecuvantata celor morti fata de pacat si vii pentru Dumnezeu.
    John

  2. Cuvantul ne indeamna la o viata sfanta,dar cati il mai citesc astazi din aceia care isi spun credincisoi acestui Cuvant?Unii sunt ofensati daca vad in postari mai multe versete postate din Biblie,decat alte texte…..Te considera ca esti ingust la vedere,sau religios care vrei sa fii vazut ca cineva mai sfant decat altii,daca folosesti versete multe din biblie in postare.Ele sunt postate din cauza ca prea greu se mai deschide biblia astazi ca ele sa fie citite direct din Biblie.Deacea sunt postate aici pentru ca sa fie la indemana cititorului,sa nu se oboseasca cautandu-le.Binecuvantari sa dea Domnul la cine le citeste .

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s