„Depresia si cauzele ei.”Cap.6

„Puneti nervii in mana lui Dumnezeu.”

Niste sfaturi pentru depresivi.

Capitolul 6.

Din tot ce am scris ȋn capitolul precedent,am scos ȋn evidențᾰ faptul cᾰ depresia se poate vindeca luȋnd poziția biblicᾰ ȋn situațiile grele prin care suntem trecuți.

Aceastᾰ depresie nu poate fii consideratᾰ chiar cronicᾰ,ea poate apᾰrea ȋn mod trecᾰtor,ȋn momente dramatice,cu ajutorul Domnului ȋnsᾰ,care El ȋnsuși ne ȋndeamnᾰ sᾰ venim la El cȋnd suntem trudiți,obosiți ,apᾰsați,vom putea sta neclintiți ȋn rᾰbdare,ȋn credințᾰ.

Domnul este ȋnțelegator cu asfel de slᾰbiciuni,pentru cᾰ și El a trecut prin ele,dacᾰ ne gȋndim ȋn grᾰdina Ghetsimani, ȋn ce ȋntristare se afla și ce rugᾰciune aducea Tatᾰlui ceresc…?

Pentru mine sunt  ȋncᾰ douᾰ texte din Biblie,care m-au ȋntᾰrit mult ȋn anii 80,anii 90.Doresc sᾰ le scriu acum aici:

”Pentru cᾰ nu avem un mare preot care sᾰ nu aibe parte cu noi ȋn slᾰbiciunile noastre,ci Unul ispitit ȋn toate,ȋn aceleași fel,AFARᾸ DE PᾸCAT.

Sᾰ ne apropiem deci cu ȋndrᾰznealᾰ de tronul harului,ca sᾰ primim ȋndurare și sᾰ gᾰsim har,pentru ajutor la timpul potrivit.” EVREI 4;15-16.

“ Și prin faptul cᾰ El ȋnsuși o fost ispitit ȋn cea ce a suferit,poate sᾰ vinᾰ ȋn ajutorul celor ce sunt ispitiți.EVREI 2;18.

Mᾰcar,cᾰ El era ispitit,totuși era fᾰrᾰ pᾰcat,El se ȋncredea ȋn Tatᾰl ceresc,cᾰ ȋl va ȋntᾰri ca sᾰ treacᾰ prin suferința Sa.

Dar cum este cu noi? Facem pᾰcat dacᾰ ȋn necazurile noastre,suntem ȋn necredințᾰ ,cᾰzuți ȋn ȋmpietrire sau chiar ne duc gȋndurile spre sinucidere.Aceste gȋnduri este curata :NECREDINȚᾸ.

Pᾰcᾰtuim dacᾰ ne certᾰm cu Dumnezeu pentru necazul ȋn care suntem,nu mai vrem sᾰ ne ȋncredem ȋn El,pᾰcᾰtuim dacᾰ suntem indiferenți de viațᾰ,și ne ducem ȋntr-o neglijențᾰ fațᾰ de familie,fațᾰ de noi ȋnșine….cunosc cazuri care au fᾰcut asfel de fapte…In asfel de cazuri,depresia poate lua forme groaznice…

Cazuri de depresie gᾰsim și ȋn Biblie,amintesc din nou pe apostolul Pavel.El a ajuns sᾰ spunᾰ” cᾰ nu mai trᾰgea nici o nᾰdejde de viațᾰ”,chiar credea cᾰ va pleca la Domnul,atȋt era de dᾰrȋmat in necazurile lui.

Ȋnsᾰ aceste stᾰri mari de slᾰbiciune,credința lui nu a fost paralizatᾰ,el nu a permis sᾰ ȋl ținᾰ legat depresia,ci ȋși avea nᾰdejdea ȋn Dumnezeu,dupᾰ cum am vᾰzut șI ȋn textul citat ȋn primul capitol.

Este sigur cᾰ șI apostolul Petru,a trᾰit asfel de experiențe ȋn necazurile lui,dacᾰ citim despre ȋndemnurile date de el ȋn una din epistole.

“….Smeriți-vᾰ deci sub mȋna puternica al lui Dumnezeu,ca sᾰ vᾰ ȋnalțe la timpul potrivit,aruncȋnd asupra Lui toatᾰ ȋngrijorarea voastrᾰ,pentru cᾰ El ȋngrijește de voi.FițI treji,vegheați.Pentru cᾰ vrᾰjmașul vostru,dᾰ tȋrcoale ca un leu rᾰcnitor  cautȋnd pe cine sᾰ ȋnghitᾰ.Ȋmpotriviți-vᾰ lui tari ȋn credințᾰ,știind cᾰ aceleașI suferințe se ȋmplinesc șI ȋn frᾰțietatea voastrᾰ care este ȋn lume.Iar Dumnezeul oricᾰrui har care v-a chemat la gloria Lui eternᾰ ȋn Hristos Isus dupᾰ ce veți suferi puțin timp,El ȋnsușI vᾰ va desᾰvȋrșI,vᾰ va așeza,vᾰ va ȋntᾰrii șI vᾰ va face neclintiți.Lui sᾰ ȋi fie gloria șI puterea ȋn veci vecilor.Amin.1 PETRU 5;6-11.

Sᾰ vᾰ explic cum am ȋnțeles eu prin indurarea lui Dumnezeu aceste versete,care erau și sunt deosebite pentru mine.

Cȋnd treceam sau trec prin ȋncercᾰri,mᾰ cuprinde repede neliniștea:de ce?pentru ce?ȋntrebᾰrile acestea ȋmi vin imediat ȋn minte.Analizez scurt problema..apoi mᾰ ȋntorc spre Domnul și Ȋi mulțumesc pentru ea,și ȋl rog sᾰ ȋmi facᾰ cunoscut ce am de ȋnvᾰțat din situație.

Dacᾰ nu vᾰd imediat pentru ce este,am atunci zic:și aceastᾰ situație ȋși are rostul ei,știu cᾰ ea a fost luatᾰ ȋn evidența Domnului,și la timpul hotᾰrȋt mᾰ scoate din ea.

Aceastᾰ poziție pentru mine ȋnseamnᾰ”smeriți-vᾰ și aruncați asupra Sa toate ȋngrijorᾰrile.”Dacᾰ am luat aceastᾰ poziție,vᾰd cᾰ mi se dᾰ douᾰ fᾰgᾰduințe:”ca sᾰ vᾰ ȋnalțe la TIMPUL POTRIVIT” și “..pentru cᾰ EL SE ȊNGRIJEȘTE DE VOI.” Aceste douᾰ fᾰgᾰduințe le iau ȋn inima mea prin credințᾰ,cᾰ am convingerea sigurᾰ,cᾰ Dumnezeu face cea ce mi-a fᾰgᾰduit.

Apoi ca sᾰ mᾰ pᾰstrez ȋn poziția asta descrisᾰ acum(smerenie,ȋngrijorarea sᾰ fie puse asupra Sa,credința cᾰ El ȋmplinește ce a spus)El ȋmi face clar cᾰ dușmanul meu diavolul,ȋmi dᾰ tȋrcoale ca sᾰ mᾰ SCOATᾸ  DIN  POZIȚIA BIBLICᾸ,și sᾰ fiu atentᾰ sᾰ nu mᾰ ducᾰ ȋn disperare,ȋn depresie.

Ȋn faza asta trᾰiesc deja o luptᾰ contra sentimentelor negative,care deja cel rᾰu cautᾰ sᾰ mi le ȋnfiripeze ȋn gȋndurile mele.Este o luptᾰ,este o ȋmpotrivire contra lui,prin credințᾰ.Lupta aceasta poate sᾰ dureze zile….manifestȋndu-se ȋn insomnie,neliniște..te simți aruncat ca și o minge cȋnd ȋntr-un gȋnd de fricᾰ,cȋnd  compᾰtimire…știți fiecare cum sunt aceste sentimente…

Ȋnsᾰ Dumnezeu ȋmi dᾰ și o altᾰ ȋncurajare:ca sᾰ știu cᾰ nu sunt singura care trece prin asfel de lupte,ci mulți din credincioșii din lume,au aceleași suferințe,lupte deci,pe care și eu le am acum…Apoi Dumnezeu ȋmi mai face clar ceva,deci ȋmi confirmᾰ din nou,cᾰ timpul Lui ȋncᾰ nu a sosit ca sᾰ mᾰ scoatᾰ din ȋncercare,ci El spune:cᾰ El m-a chemat la gloria Sa eternᾰ ȋn Hristos,suferințele mele de acum sunt lᾰsate cu scopul pentru maturizare ȋn Hristos,pentru scopul de a moștenii slava din cer care ȋmi este pregatitᾰ…

Apoi ȋmi dᾰ iar o fᾰgᾰdințᾰ pe care trebuie sᾰ o am mereu ȋn inima mea:”dupᾰ ce veți suferii PUȚINᾸ  VREME, VᾸ DESᾸVȊRȘI, VᾸ VA AȘEZA, VᾸ VA ȊNTᾸRII, VᾸ VA FACE NECLINTIȚI….

Dar dupᾰ ce El a vazut cᾰ ȋncercarea a adus roadele dorite de El,cᾰ credința ȋn El a rᾰmas statornicᾰ ȋn suferințᾰ,atunci Ȋși va ȋmplini și aceastᾰ fᾰgᾰduințᾰ plinᾰ de harul Lui.

Ce ȋnseamnᾰ aceasta fᾰgᾰduințᾰ pentru mine?Dupᾰ ce a vᾰzut Dumnezeu cᾰ am adus roadele dorite de El,El mᾰ face neclintiᾰ,sunt ȋntᾰritᾰ și mai mult ȋn credințᾰ,mᾰ scoate din ȋncercare…și inima se bucurᾰ de harul primit.

Dacᾰ mᾰ uit ȋn urmᾰ la toate luptele mele,cum am fost scoasᾰ din ele,pot sᾰ vᾰd cᾰ am fost “ȋnalțatᾰ”cu o treaptᾰ mai sus,am cules ȋncᾰ o experiențᾰ ȋn privința ȋncercᾰrilor.

Sunt sigurᾰ cᾰ apostolul Petru și Pavel,ȋn ȋncercᾰrile lor au practicat tocmai acest adevᾰr scris ȋn textul de mai sus.Din asfel de experiențe,au dat ei mȋngȋere,ȋndemnuri pentru noi care suntem trecuți prin felurite ȋncercᾰri.

Nu numai atȋt,ȋndemnurile de exemplu al Apost.Petru din 2 PETRU 1;3-11,sunt de mare preț pentru noi.

Ȋn ele este o așa adȋncime profundᾰ,numai acela ȋși poate ȋnsuși ce scrie acolo,care ia poziția amintitᾰ mai sus ȋn orice ȋncercare prin care este trecut.

Cine nu stᾰ ȋn poziția aceasta,ajunge ȋn stᾰri puternice de depresie,nu va ȋnvᾰța nicidecum aceste”trepte”spirituale din 5-8.

Toate ȋncercᾰrile ȋși au rostul lor ȋn mȋna lui Dumnezeu,ȋn fiecare din ele gᾰsim ocazia ca sᾰ practicᾰm cunoștiința primitᾰ din Cuvȋnt ,sᾰ o unim cu fapta,omul cel vechi sᾰ-l ȋnfrȋnᾰm,ȋnvᾰțᾰm sᾰ ne ȋmpotrivim diavolului(trebuie ȋnsᾰ știut cum sᾰ fie ȋmpotrivirea…nu ȋn a te certa cu el…nu al exorciza din tine!!!!) ci prin credința noastrᾰ.

Urmeaza capitolul 7

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s