„Depresia si cauzele ei.”Capit.3

„Depresia si cauzele ei.”

Capitolul 3.

Neuroastenia.

____________________

Este o depresie cu care am avut eu de lucru o perioada oarecare,pȋnᾰ ce am ȋnțeles cᾰ activitᾰțile mele,stresul meu,era acela al Martei din biblie.

Acest factor se numește:

“Hiperactivitate.”

Despre acest factor,am scris și aici:

https://hardeladumnezeu.wordpress.com/2012/02/03/pot-totul-in-cristoscare-ma-intareste-filipeni-413-marturie-personala/

De ce avem noi așa de puțin timp? Pentru cᾰ noi avem multᾰ activitate pe care ȋn goanᾰ,prin puterile noastre, vrem sᾰ o rezolvᾰm.

Noi dorin sᾰ fim mereu ȋn plinᾰ activitate,sᾰ ne ȋmplinim țelurile,fie la computer,fie cu blogurile noastre,fie ȋn viațᾰ,și nu mai suntem ȋn stare,sᾰ citim o carte bunᾰ,dar mai ales Biblia,și mai ales sᾰ cᾰutᾰm pᾰrtᾰșia cu Domnul. Asfel ajunem sᾰ fim pentru glasul lui Dumnezeu total surzi.

Noi așa ne-am obișnuit cu hiperactivitatea,ȋncȋt nu ne mai lᾰsᾰm un timp liber de odihnᾰ,și dacᾰ ȋl programᾰm,chiar și atunci sᾰrim repede din liniștea programatᾰ și cᾰutᾰm activitate.Nu odata am lucrat și eu așa.Astᾰzi sunt mai controlatᾰ ȋn privința hiperactivitᾰții.

Dar și slujitorii lui Dumnezeu pe cȋmpul de misionare sunt ȋntr-un stres continuu.Nu ȋnsᾰ ȋntotdeauna vine de la Domnul stresul lor.Ei ȋși scuzᾰ stresul conform dupᾰ cum spune ap.Pavel ȋn EFESENI 5;16,”rᾰscumpᾰrați timpul….”,”….Eu am lucrat mai mult decȋt toți….” 1 CORINTENI 15;10.

Dar apostolul,cu rᾰscumpᾰrarea timpului,nu a spus cᾰ ar fii dorit sᾰ fim ȋn hiperactivitate.El a vrut sᾰ spunᾰ,așa ȋnțeleg eu, ca sᾰ nu ne ocupᾰm prea intensiv cu viața noastrᾰ,sᾰ neglijᾰm slujba ȋn care am fost chemați,sᾰ nu lenevim ȋn privința asta.Ne pierdem timpul de multe ori cu treburile lumii acesteia,și așa el este pierdut….

Apostolul  lucra,nu prin puterea lui,ci prin puterea lui Cristos,cȋnd spunea cᾰ el a lucrat mai mult decȋt toți,puterea de la Domnul ȋl ȋntarea ca sᾰ poatᾰ face ce i-a fost ȋncredințat.

El era ȋn Cristos si nu ȋn firea lui,el colabora cu Domnul lui. El ,apostolul,spune ȋn FILIPENI 4;13 “…POT TOTUL  ȊN CRISTOS CARE MᾸ ȊNTᾸREȘTE….”

“ Stresul “lui era unul spiritual,ȋn pacea și puterea Domnului,și nu unul fᾰcut de sinele lui,care sᾰ ȋi aduca starea care am descris-o,cu hiperactivitatea care duce la slᾰbirea sistemului nervos.

Cunosc persoane care sunt ȋntr-un stres foarte mare,nu ajung sᾰ se odihneascᾰ deloc ziua,ele trebuie sᾰ alerge sᾰ cȋștige bani…iar acum le aud zicȋnd cᾰ au probleme cu tensiunea,insomnie,nervozitate,epuizare,chiar le tremura corpul…nu se pot concentra asupra unei discuții spirituale,nu au rᾰbdare….și aleargᾰ de la medic la medic dupᾰ un tratament.

Noi putem ușor sᾰ ne mȋndrim cu multᾰ activitate,care zicem cᾰ am fᾰcut-o pentru Domnul,sau o facem pentru El. Dar sᾰ ne ȋntrebᾰm:oare ȋn cȋte din ele era sau este Domnul?deci a lucrat El cu noi ȋmpreunᾰ?

Ȋn MATEI  cap.7,se gᾰsește o categorie de creștini care se laudᾰ și spun cᾰ au fᾰcut multe lucrᾰri ȋn numele Lui,dar Domnul nu le recunoaște lucrᾰrile, pentru cᾰ acești lucrᾰtori nu au fost uniți cu El,nu de la El venea porunca de fᾰcut una sau alta…..

El,apostolul Pavel,avea timpul necesar ca sᾰ se roage pentru mulți,pentru creștinii din adunᾰrile care prin el,au fost formate de cᾰtre Domnul.Epistolele lui au destule versete ȋn care el spune despre rugᾰciunile sale intensive cȋt și despre ȋngrijorᾰrile sale pentru ele.Deci el avea pᾰrtᾰșie cu Domnul,el se ruga,el citea ȋn Vechiul Testament,ȋn cᾰrțile profeților.El era condus de Duhul ȋn toate activitᾰțile ce le avea de la Domnul.Uneori ȋnsᾰ trebuia și el oprit din drumul pe care el vroia sa ȋl porneascᾰ,și era ȋndreptat de Duhul ȋn altᾰ direcție,unde Domnul ȋl vroia ȋn lucru.

Eu cred,dupᾰ cum am constatat din experiențele mele,și ale altor credincioși,cᾰ puține sunt procentele ȋn activitᾰțile multora,care sunt venite din voia Domnului.Altele sarcini vin din porunca altora ca sᾰ fie fᾰcute,iar restul sunt sarcini din voia noastrᾰ,ni le-am luat noi ȋn spinare fᾰrᾰ ca sᾰ vorbim cu Domnul despre ele,asfel suntem mereu ȋn stres,dar ȋn care nu se vede rodul dorit de Domnul.

Ușor putem atunci sᾰ ne lᾰudᾰm cu multᾰ activitate pe care NOI și nu DOMNUL,a pus-o ȋn mișcare.Atunci sᾰ nu ne mirᾰm dacᾰ cᾰdem ȋn stᾰri depresive,avȋnd și un trup slᾰbit, neavȋnd bucuria cereascᾰ si pacea de acolo.

Uneori ne pune Domnul pe patul de boalᾰ,și acolo ne vorbește,și ne aratᾰ cᾰ cea ce lucrᾰm noi,nu are valoare pentru veșnicie,El nu poate vorbii cu noi cȋnd suntem ȋn hiperactivitate,numai atunci cȋnd stᾰm pe loc….și ne ȋndreptᾰm urechea spre glasul Lui.Vezi Isaia 30;15.

Acest adevᾰr l-am trᾰit și eu….doare mult…dar la urmᾰ aduce vindecare sufletului obosit,surmenat de activitate nepotrivitᾰ.

Eu nu ȋmi pot imagina cᾰ Domnul nostru,sᾰ fii fost ȋn hiperactivitea ce ne-o ȋncᾰrcᾰm noi,sᾰ nu fii avut timp de rugᾰciune,de pᾰrtᾰșie cuTatᾰl ceresc.El nu alerga ȋncontinu…El se ducea la o parte ca sa se odihneascᾰ.Inima Lui,ca și al lui Pavel era plinᾰ de pace și nu agitație,nervozitate.El ȋndemna pe ucenicii Lui,sᾰ se ducᾰ la o parte ȋntr-un loc liniștit ca sᾰ se odihneascᾰ puțin.Deci Domnul știa de ce are nevoie un trup istovit de muncᾰ.
El avea timp de rugᾰciune,disdedimineațᾰ ,El era ȋn pᾰrtᾰșie cu Tatᾰl,și de acolo venea și puterea,și bucuria,și pacea pentru totul ce dorea Tatᾰl ceresc ca El sᾰ lucreze pe pᾰmȋnt,ȋn poporul Sᾰu.

Ce pildᾰ avem ȋn El….Goana nu poate fii spiritualᾰ,dacᾰ lipsește pᾰrtᾰșia cu Domnul.Ea este spiritual moartᾰ dacᾰ lipsește rugᾰciunea,adȋncirera ȋn Cuvȋnt,pacea divinᾰ….Creștinul care este ȋntr-o goanᾰ permanentᾰ nu are timp de Domnul,poate 5 minute la zii,ȋn 24 de ore?

Știți cᾰ cine este mereu ȋn goanᾰ,superactiv,duce ȋn neliniște și pe cei jurul lui?Știu ce spun,pentru cᾰ așa am fost și eu .Ma supᾰram cȋnd cei din jurul meu nu erau destul de activi ȋn cea ce eu ȋncepusem sᾰ fac.Ȋi puneam sᾰ fie ca și mine de activi….și ce urma apoi….era cearta,tensiunea nervoasᾰ.Acum ȋnsᾰ caut sᾰ ȋnfrȋnez ce vine din fire,și sᾰ dau prioritate la cea ce vine din Duhul ,lecțiile primite mi-au adus vindecare ȋn privința stresului cauzat de sinele meu.Asfel și ȋn cazuri din acestea,este valabil:pune-ți nervii ȋn mȋna lui Dumnezeu și nu ȋi descᾰrca pe cei din jurul tᾰu .

Ȋncearcᾰ ca dimineața sᾰ mergi ȋnaintea Domnului,sᾰ Ȋi pui ȋn mȋna Lui  toatᾰ ziua,și roagᾰ-L ca sᾰ ȋți ȋmpartᾰ El activitᾰțile,roagᾰ-L sᾰ te conducᾰ.Cȋnd dimineața te apucᾰ groaza,cȋnd vezi ce te așteaptᾰ,ești agitat,du-te imediat ȋn rugᾰciune,nu te lᾰsa ispitit sᾰ pleci ȋn activitᾰți,fᾰrᾰ sᾰ te ȋntȋlnești cu Domnul,pentru cᾰ altfel cazi repede ȋn stresul inutil….Ai sᾰ trᾰiești nervozitate…Dar dacᾰ  tu ȋl cauți pe Domnul,vei vedea cᾰ ȋn timpul zilei vei putea face fațᾰ și la situații apᾰrute brusc,neplᾰcute,și le vei accepta din mȋna lui Dumnezeu fᾰrᾰ cȋrtire.Poți observa la tine o liniște,care te face sᾰ fii atent la tot ce eul tᾰu ar vrea sᾰ facᾰ.Ai ȋnțeles cᾰ El ți-a programat aceastᾰ activitate pentru ziua aceasta.Mai poți observa cᾰ sunt alte activitᾰți care nu mai trebuiesc fᾰcute.Uneori vezi cᾰ planurile fᾰcute pentru ziua respectivᾰ,devin total dispᾰrute,din cauzᾰ cᾰ Domnul ți-a ȋmpᾰrțit lucrul ce ȋl ai de fᾰcut,dupᾰ voia Sa.

Ce scriu acum,le cunosc din experiențele mele.Eu cu o zii ȋnainte ȋmi fᾰceam planurile ce voi avea de fᾰcut a doua zii,le vedeam deja un munte mare de care mᾰ ȋngrozeam…a doua zii dimineața,veneam ȋnaintea Domnului și ȋi arᾰtam planurile mele….ȋn timpul zilei vedeam cum El mi le selecta,și fᾰceam ce  El dorea sᾰ fac….

Atunci vei vedea cᾰ ai putere ȋn tine sᾰ faci ce ȋți cere El ,și ai o pace ȋn tine,agitația este dispᾰrutᾰ,ȋngrijorarea nu mai este.

El ȋți dᾰ atȋta de lucru cȋt știe El cᾰ poți duce.

Ȋnsᾰ noi ne ȋncᾰrcᾰm cu cea este de la noi,din sinele nostru,și apoi suntem dᾰrȋmați,surmenați,nervoși…fᾰrᾰ pace…fᾰrᾰ bucurie.

Mai este ceva ce doresc sᾰ dau mai departe:Fᾰ-ți lucrul rugȋndu-te,exerseazᾰ aceasta,și vei vedea cᾰ ai putere sᾰ lucrezi,starea de slᾰbiciune dispare care poate te-a cuprins chiar ȋn timpul activitᾰții.Vei vedea harul lui Dumnezeu cum se revarsᾰ peste tine,și cu ce elan faci mai departe,iar sufletul tᾰu are liniște.

De multe ori am crezut cᾰ nu voi fii ȋn stare sᾰ fac ce ȋmi era clar cᾰ trebuie sᾰ fac,dar harul Sᾰu mᾰ ajuta,pentru cᾰ El Domnul a programat activitatea și El mᾰ poartᾰ ȋn carul Lui de birunințᾰ….

Am avut deseori aceastᾰ astenie nervoasᾰ,din pricina cᾰ trupul meu cȋt și intelectul meu a fost suprasolicitat,din cauza hiperactivitᾰților,și al altor conflicte ȋn jurul meu,care mi-au mᾰcinat nervii mult,ȋn loc sᾰ ȋi pun ȋn mȋna Domnului.Nu am dat trupului și intelectului meu ce era necesar,și cu timpul sistemul nervos central a slᾰbit extrem de mult,și asfel a ȋnceput sᾰ sufere și unele organe,ele nu au mai putut fii perfect coordonate de sistemul acesta nervos, pentru cᾰ acesta era slᾰbit ȋn puterea lui.Așa s-a instalat și depresia in mine.Mᾰ compᾰtimeam,dᾰdeam vina pe cei din jur pentru starea jalnicᾰ ȋn care mᾰ gᾰseam.Mᾰ ȋnvȋrteam numai ȋn jurul meu,privirea spre cer era ȋntunecatᾰ din cauza compᾰtimirii personale….

Orice stres fizic sau intelectual,atȋt la femei cȋt și la barbați,sau chiar copiii cu școala,lipsa de odihnᾰ fizicᾰ și intelectualᾰ,insomnie,gᾰlᾰgie intensivᾰ noaptea,ȋn vecini,sau șosele cu circulație mare,abuzul de alcool,nicotina,sau alte consumuri ,pot fii factori care sᾰ aducᾰ cu timpul o astenie nervoasᾰ,care se transformᾰ ȋntr-o slᾰbire de nervi.Ȋn cazurile acestea se naște depresia foarte repede.

Eu am avut aici ȋn blocul unde locuiesc vecini care numai noaptea erau ȋn activitate…aceastᾰ gᾰlᾰgie a distrus mult din nervii mei….pᾰnᾰ ce am ȋnțeles cᾰ eu prin cuvintele mele nu ȋi pot duce la ordinea care trebuie practicatᾰ noaptea,ci sᾰ ȋi aduc ȋnaintea Domnului atȋt pe ei cȋt și nervii mei.Lucrȋnd așa am trᾰit faptul cᾰ nu a durat mult și au parᾰsit blocul,mutȋndu-se ȋn altᾰ parte.

Deci putem spune cᾰ sufletul devine bolnav,mai ales atunci cȋnd mai mulți factori ne afecteazᾰ sistemul nervos vegetativ.Așa a fost și al meu,doream sᾰ mᾰ mut eu cu familia ȋn altᾰ parte numai sᾰ scap din chinul ce ȋmi faceau acești vecini.Dar și aceastaᾰ situație a fost lᾰsatᾰ de Dumnezeu cu un anume scop,sᾰ ȋnvᾰț sᾰ ȋmi pun nervii numai ȋn mȋna Sa,sᾰ depind de ajutorul Lui,și voi vedea cum El lucreazᾰ acolo unde eu nu pot.De la El pot primi pacea de care am nevoie ȋn situații asemᾰnᾰtoare,eu nu o pot avea atunci cȋnd cuvintele mele pline de revoltᾰ cautᾰ sᾰ aducᾰ liniște ȋn situația mai sus descrisᾰ.

Urmeaza capitolul 4

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s